Tijdschriften‎ > ‎

Oostland


Over Oostland


Op 14 juli 1949 besliste de toenmalige VLS met een eigen tijdschrift van start te gaan: “Oostland-
Bulletin”, later kortweg “Oostland” geheten. Die periodieke uitgave was geruime tijd aan geen
vaste verschijningstermijnen gebonden. In het tijdschrift konden de Limburgse schrijvers voortaan
hun literaire pennenvruchten laten verschijnen. Het blad werd ook gebruikt voor het publiceren
van overlijdensberichten van leden en voor het bekendmaken van verslagen. Het is dan ook een
belangrijke inlichtingsbron voor de geschiedenis van de Limburgse schrijversvereniging.

Met ingang van juni 1986 werd “Oostland” een driemaandelijks tijdschrift, dat ook toegang bood aan
buitenstaanders. Sedertdien werden in dat blad heel wat gedichten, novellen, romanfragmenten,
reisverhalen en essays van historische en volkskundige aard opgenomen.


Thans noemt Oostland zichzelf "Literair-Cultureel Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging van Limburse Schrijvers".


Redactieraad
De redactieraad is als volgt samengesteld:
  • Raymond Alberghs
  • Boudewijn Knevels
  • Ingrid Lenaerts
  • Jessy Maesen
  • Willy Nelissen
  • Edith Oeyen

Bijdragen inzenden
Inzenders (uitsluitend leden van  de KVLS) worden verzocht hun bijdrage getypt in vijfvoud en ondertekend of per e-mail aan te leveren. Iedere inzender is verantwoordelijk voor de vorm en de inhoud van zijn of haar bijdrage. De ingezonden stukken worden  niet teruggestuurd.
E-mail adressen: ingrid.lenaerts@telenet.be en/of edith.oeyen@telenet.be
Redactieadres: Guido Gezellelaan 203 bus 2, 3550 Heusden-Zolder


Abonnementen
Oostland verschijnt viermaal per jaar. Prijs per nummer: 6 euro (België); 7,50 euro (Nederland)
Jaarabonnement Oostland en lidgeld KVLS 22 euro (België); 27 euro (Nederland)
Enkel Jaarabonnement Oostland: 24 euro (Nederland)
Betalingen op rekeningnummer IBAN BE82 7795 9846 4368
BIC-GKCCBEBB
t.n.v. KVLS

Oostland nummer 205-a

posted Apr 4, 2016, 6:04 AM by Roger Knaepen   [ updated Apr 4, 2016, 9:07 AM ]


OOSTLAND

LITERAIR–CULTUREEL TIJDSCHRIFT VAN DE

KONINKLIJKE VERENIGING VAN

LIMBURGSE SCHRIJVERS
Jaargang 65 nummer 205-a     Januari, februari, maart 2016

Omslagillustratie:   Palued

Zetwerk en lay-out: Edith Oeyen

Correcties: De redactieraad

Druk: Copyservice Livens-Gijbels, Paal

Redactieraad:


Boudewijn Knevels, Ingrid Lenaerts,

Jessy Maesen, Willy Nelissen, Edith Oeyen, Raimond Schoenaerts


Inhoudstafel


Voorwoord 3


Poëzie


Daniël Depireux 4/5

Gaston Vandereyken 6

Chantal De Breyne 8/9

Reginald Geuens 10

Edith Oeyen 11/12

Han Messie 13/14

Patricia De Landtsheer 15/18

Lucie Putzeijs 19

Guido Massonnet 20/21

Leopold Laarmans 22

Thierry Deleu 23

Emmy Swerts 24/25

Paul Manderfelt 26/27

Boudewijn Knevels 28/30
Proza


Han Messie 31/35

Leopold Laarmans 36/39

Yolande Lambrechts 40/41

Luis Ruiz 42/45


Essay


Magda Buckinx door Jan Gerits 46/54


KVLS Verslag 55/56


In memoriam Martin Carette 57


KVLS Bloesemwandeling 58

Oostland nummer 205

posted Apr 4, 2016, 5:25 AM by Roger Knaepen   [ updated Apr 4, 2016, 5:44 AM ]


OOSTLAND

LITERAIR–CULTUREEL TIJDSCHRIFT VAN DE

KONINKLIJKE VERENIGING VAN

LIMBURGSE SCHRIJVERS
Jaargang 65 nummer 205      Oktober, november, december 2015

Omslagillustratie:   Palued

Zetwerk en lay-out: Edith Oeyen

Correcties: De redactieraad

Druk: Copyservice Livens-Gijbels, Paal

Redactieraad:


Boudewijn Knevels, Ingrid Lenaerts,

Jessy Maesen, Willy Nelissen, Edith Oeyen, Raimond Schoenaerts
Inhoudstafel
Voorwoord 3

Poëzie

Daniël Depireux 4/5
Edith Oeyen 6/7
Raoul Maria de Puydt 8/9
Paul Manderfelt 10/11
Guido Massonet  12
Lucie Putzeijs  12
Guido Massonet  13
Luis Ruiz 14/15
Hubert Van Eygen 16
Lucie Putzeijs 17
Gaston Vandereyken 18
Luis Ruiz 19
Paul Olbrechts 20/212
Rietje Vanhaecke 22
Hans Kilian 23/24
Proza

Han Messie 25/26
Emmy Swerts 27/34
Leopold Laarmans 35/37
Willy Copmans 38/44
Jeannette Funk 45/46
Jef Mangelschots 47/51
Boekvoorstelling Boudewijn Knevels 52/57

Op de leesplank:

Herve J. Casier door Edith Oeyen 58/60
Geert Verbeet door Jan Gerits 60/62
Hans Kilian 62/63
Ver(s)zameld werk Boudewijn Knevels 63

KVLS Nieuws 34/69

Uit de literaire wereld

Oostland nummer 203

posted Oct 27, 2015, 3:57 PM by Roger Knaepen

OOSTLAND

LITERAIR–CULTUREEL TIJDSCHRIFT VAN DE

KONINKLIJKE VERENIGING VAN

LIMBURGSE SCHRIJVERS
Jaargang 65 nummer 203      Juli, augustus, september 2015

Omslagillustratie:   Palued

Zetwerk en lay-out: Edith Oeyen

Correcties: De redactieraad

Druk: Copyservice Livens-Gijbels, Paal

Redactieraad:


Boudewijn Knevels, Ingrid Lenaerts,

Jessy Maesen, Willy Nelissen, Edith Oeyen


INHOUDSTAFEL

Voorwoord                                                                                      3

Poëzie:
Hubert Van Eygen                                                              5/6
Hervé J. Casier                                                                   7
Cyriel Gladines                                                                   8
EdithOeyen                                                                       9/11 
Guido Massonet                                                                      12/13
Lucie Putzeys                                                                     14/15
Leopold Laarmans                                                               16
Han Messie                                                                         17 
Daniël Depireux                                                                        18/19 
Paul Manderfelt                                                                       20
Achilles M. Surinx                                                              21
Sine Doors                                                                         22/23
Alberta Dekker                                                                   23
Thierry Deleu                                                                     24/25
Jean Bos                                                                            26/27
Jules Geraerts                                                                     28
Ingrid Lenaerts                                                                   29
Luis Ruiz Hoyo                                                                  30
Han Messie                                                                        31
Emmy Swerts                                                                     32
Hans Kilian / Aforisme                                                        33
Proza:
Ingrid Lenaerts                                                                   34/36
Emmy Swerts                                                                     37/42
Roger Vanbrabant                                                               43/45
Emile Jans                                                                          46/50
Leopold Laarmans                                                              51/53
Han Messie                                                                        54/57
Bedenkingen bij Oostland/ Jan Gerits                                                58/62
Nieuws uit de literaire wereld                                                           63/64
Op de leesplank:
Guy Van Hoof/Thierry Deleu                                               65/68
Sine Doors                                                                         69
Herman Grouwels                                                               70
Yolande Lambrechts                                                           71/72
Een plaats onder de maan                                                    73
In memoriam Georges Vandegoor/ Alex Marut                                  74/75

Oostland nummer 202

posted Oct 27, 2015, 3:14 PM by Roger Knaepen   [ updated Oct 27, 2015, 3:42 PM ]

OOSTLAND

LITERAIR–CULTUREEL TIJDSCHRIFT VAN DE

KONINKLIJKE VERENIGING VAN

LIMBURGSE SCHRIJVERS
Jaargang 65 nummer 202      April, mei, juni 2015

Omslagillustratie:   Palued

Zetwerk en lay-out: Edith Oeyen

Correcties: De redactieraad

Druk: Copyservice Livens-Gijbels, Paal

Redactieraad:


Boudewijn Knevels, Ingrid Lenaerts,

Jessy Maesen, Willy Nelissen, Edith OeyenInhoudstafel                           

Voorwoord                                         3
Poëzie:
Willy Nelissen                                     5/6
Jozef Vandromme                                7
Raymond Alberghs                              8
Emmy Swerts                                      9/10
EdithOeyen                                        11/12
Raoul Maria de Puydt                           13/14
Paul Manderfelt                                   15/16
Guido Massonet                                   17
Sine Doors                                          18
Daniël Depireux                                   19/21
Hervé J. Casier                                    22
Han Messie                                         23/24
Ingrid Lenaerts                                    25/26
Jean Bos                                             27/28
Leopold Laarmans                               29/30
Jozef Vandromme                                31/33
Lucie Putzeijs                                      34/35
Proza:
Edith Oeyen                                        36/37
Leopold Laarmans                               38/40
Willy Copmans                                   41/43
Han Messie                                         44
Wendy Slenders                                  45/46
Hans Kilian                                         47/48
Luis Ruiz                                            49/52


KVLS NIEUWS:


Tentoonstelling WO I, in Hasselt          53/57
Hans Put                                             58
Tentoonstelling WO I, in Kinrooi          59/60
Poëtische Bloesemwandeling te Mettekoven      61/62
In memoriam:
Pierre Van Laeken/Jan Gerits                63/66
Iny Driessen/
Edith Oeyen en Emmy Swerts              67/69

Oostland nummer 201

posted Apr 11, 2015, 9:41 AM by Roger Knaepen

OOSTLAND

LITERAIR–CULTUREEL TIJDSCHRIFT VAN DE

KONINKLIJKE VERENIGING VAN

LIMBURGSE SCHRIJVERS
Jaargang 65 nummer 201      Januari, februari, maart 2015

Omslagillustratie:   Palued

Zetwerk en lay-out: Edith Oeyen

Correcties: De redactieraad

Druk: Copyservice Livens-Gijbels, Paal

Redactieraad:


Raymond Alberghs, Boudewijn Knevels, Ingrid Lenaerts,

Jessy Maesen, Willy Nelissen, Edith OeyenINHOUDSTAFEL 

Voorwoord

Poëzie: 
Daniël Depireux
Paul Manderfelt
Willy Copmans
Hervé J.Casier
Jeannette Mimi Funk
Emmy Swerts
Lucie Putzeijs
Maria Hoffmann
Han Messie
Guido Massonnet
Maurice Moors
Jozef Vandromme
Bart Vermeer
Luis Ruiz Hoyo 

Proza:
Piet Reynders
Han Messie
Edith OeyenIngrid Lenaerts
Leopold Laarmans
Luis Ruiz Hoyo 

Essay:
Han Messie
Ingrid Lenaerts 

Over KVLS activiteiten 

Boekbespreking:
Hervé J. Casier 
Gedicht: Riet Vanhaecke
 
In Memoriam Hans Huinder door Jan Gerits

In Memoriam Marie-Louise Bergers door Ingrid Lenaerts

KVLS NIEUWS 
Over de monografieën 
Ledennieuws

Oostland nummer 200

posted Apr 11, 2015, 9:04 AM by Roger Knaepen

OOSTLAND

LITERAIR–CULTUREEL TIJDSCHRIFT VAN DE

KONINKLIJKE VERENIGING VAN

LIMBURGSE SCHRIJVERS
Jaargang 64 nummer 200      oktober, november, december2014Omslagillustratie:   Palued

Zetwerk en lay-out: Edith Oeyen

Correcties: De redactieraad


Druk:        Copyservice Livens-Gijbels, Paal
Redactieraad:


Raymond Alberghs, Boudewijn Knevels, Ingrid Lenaerts,

Jessy Maesen, Willy Nelissen, Edith Oeyen


INHOUDSTAFEL 

Voorwoord

Poëzie: 

Hilde Boulanger
Sine Doors
Maurice Moors
Han Messie
Hervé Casier
Edith Oeyen
Jean Bos
Paul Manderfelt
Maria Hoffman
Jozef Vandromme
Franky Leyssens
Jules Geraerts
Bart Vermeer
Guido Massonet
Luis Ruiz Hoyo
Boudewijn Knevels


Proza

Leopold Laarmans
Paluet
Emmy Swerts
Luis Ruiz Hoyo
Edith Oeyen
Ingrid Lenaerts
Han Messie


Essay

Frans van Campenhout
Jan Gerits


Varia

Jan Gerits
Verslag cocktail cultuur
Nieuw boek van Leopold Laarmans

Oostland nummer 199

posted Oct 1, 2014, 12:29 PM by Roger Knaepen   [ updated Oct 1, 2014, 12:50 PM ]

OOSTLAND

LITERAIR–CULTUREEL TIJDSCHRIFT VAN DE

KONINKLIJKE VERENIGING VAN

LIMBURGSE SCHRIJVERS
Jaargang 64 nummer 199     Juli, augustus, september 2014
Redactieraad:
Raymond Alberghs, Boudewijn Knevels, Ingrid Lenaerts,

Jessy Maesen, Willy Nelissen, Edith Oeyen


INHOUDSTAFEL 

Voorwoord

Poëzie: 
Emmy Swerts
Ingrid Lenaerts 
Hervé J. Casier
Edith Oeyen 
Cyriel Gladines
Micheline Cuypers 
Paul Olbrechts
Bart S. Vermeer 
Pierre Van Laeken
Maurice Moors 
Franky Leyssens
Jozef Vandromme 
Jean Bos

Han Mesie
Thierry Deleu †
Maria Hoffmann
Leopold Laarmans 
Han Mesie
Lucie Putzeijs 

Proza:
Leopold Laarmans 
Edith Oeyen
Han Messie 
Karel Ten Voorde

Essay: 
Jan Gerits
Verslag tentoonstelling 
Op de leesplank
In gedachten 

Oostland nummer 198

posted Sep 6, 2014, 3:29 AM by Roger Knaepen   [ updated Sep 6, 2014, 3:54 AM ]

OOSTLANDLITERAIR–CULTUREEL TIJDSCHRIFT VAN DE

KONINKLIJKE VERENIGING VAN

LIMBURGSE SCHRIJVERSJaargang 64 nummer 198     April, Mei, Juni 2014Redactieraad:Raymond Alberghs, Boudewijn Knevels,Ingrid Lenaerts,

Jessy Maesen, Willy Nelissen, Edith Oeyen


INHOUD

Voorwoord

Poëzie
Paul Manderfelt
Edith Oeyen
Jeannette Funk
Jules Geraerts
Emmy Swerts
Hubert Van Eygen
Christina Guirlande
Achilles M. Surinx
Willy Nelissen
Luis Ruiz Hoyo
Boudewijn Knevels
Rita Jouck

Ingrid Lenaerts
Paul Olbrechts
Willy Copmans
Bart Vermeer
Liane Louwagie
Jan Goffa
Jill Bijloos

Proza
Daniël Depireux

Essay
Dr. G.J.B. Verbeet
Marc Bertrands
Chris Cierpial

Oostland nummer 197

posted Mar 26, 2014, 4:34 AM by Roger Knaepen   [ updated Mar 26, 2014, 4:54 AM ]


OOSTLANDLITERAIR–CULTUREEL TIJDSCHRIFT VAN DE

KONINKLIJKE VERENIGING VAN

LIMBURGSE SCHRIJVERSJaargang 64 nummer 197     Januari, februari, maart 2014Redactieraad:Raymond Alberghs, Boudewijn Knevels,Ingrid Lenaerts,

Jessy Maesen, Willy Nelissen, Edith Oeyen

INHOUDSTAFEL

Voorwoord

Dichter van bij ons:
Jan Vanhaelen

Poëzie:
Hervé J. Casier
Edith Oeyen
Jean Bos
Hélène Keil
Lucie Putzeijs
†Thierry Deleu
Maria Hoffmann
Herman Grouwels
Jozef Vandromme
Franky Leyssens
Frank De Vos
Bart VermeerProza:
Leopold Laarmans
Edith Oeyen
Ingrid Lenaerts
Wendy Slenders
Han Messie
Luis Ruiz
Bart J.G. Bruijnen

Essay:
Jan Gerits
Gaston Vandereyken

Op de leesplank
André Oyen/Christina Guurlande
Frans Van Campenhout

KVLS NIEUWS

Oostland nummer 196

posted Dec 10, 2013, 5:55 AM by Roger Knaepen

OOSTLAND

LITERAIR–CULTUREEL TIJDSCHRIFT VAN DE

KONINKLIJKE VERENIGING VAN

LIMBURGSE SCHRIJVERS


Jaargang 63 nummer 196     Oktober, november, december 2013
Redactieraad:Raymond Alberghs, Boudewijn Knevels,Ingrid Lenaerts,

Jessy Maesen, Willy Nelissen, Edith Oeyen

INHOUDSTAFEL

Voorwoord

Dichter van bij ons: Iris Van de Kasteele

Poëzie: Edith Oeyen
                Loes Masseree
                Franky Leyssens
                Jan Vanhaelen
                Jules Geraerts
                Lucie Putzeijs
                Hans Kilian
                Paul Olbrechts
                Guido Massonnet
                Dieter Slijkermann
                Ingrid Lenaerts
                Hélène Keil
                Han Messie
                Jean Bos
                Maurice Moors
            
              
               
  

        
               
         

                    Piet Reynders
                    †Thierry Deleu                   
                    Maria Hoffmann

                    
Emmy Swerts            
                   
Jozef Vandromme
                    Frank De Vos
                    Bart Vermeer

Proza:       Edith Oeyen
                    Leopold Laarmans
                    Wendy Slenders
                    Ingrid Lenaerts
                    Bart J. G. Bruijnen
                   
Essay:  Jan Gerits

Boekbespreking: Het aarzelen van de Tijd (Peter Minten)
                

1-10 of 17