Krav om politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trodde i kraft 1. januar 2009.

I Lillomarka Skiklubb vil ordningen bli håndtert på følgende måte:

Alle som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Politiattesten bestilles av den enkelte ved henvendelse til nærmeste politikammer.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Lillomarka Skiklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Til dere som har mottatt politiattester og skal fremvise disse, kan dette gjøres på 2 måter;

  • Fremvisning til klubbens leder, Gudbrand Bakke. Avtal gjerne tid på telefon 95872800 eller e-mail til leder@lillomarkaski.no
  • Fremvisning til styremedlem Marit Groven. Avtal gjerne tid på telefon 91181421.

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen 
Styret i Lillomarka Skiklubb