Forside‎ > ‎

Telefonabonnenter 1926 Gerlev-Dråby og Kyndby-KrogstrupTelefontavle 1926 for Frederikssund og opland
 
 
Femhøj
 

35 Aagaard A L, gårdejer, Tørslev

13 Agersted A, sognepræst, Gerlev

57 Andersen Jens, gårdejer Heltestedet, Lyngerup

2 Andersen Jens, gårdejer, Tørslev

18 Andersen Karl, gårdejer Hasselhøjgård, Gerlev

39 Andersen Niels Th, gårdejer, Tørslev

15 Andersen Peter, slagtermester, Gerlev

12 Andreasen P, gårdejer Baunehøj

45 Carlsen H C, købmand, Gerlev

24 Christensen A, gårdejer Mosegård, Landerslev

11 Christensen Christen, gårdejer, sognefoged, Bakkegård

43 Christiansen N P, propr Esrogård, Gerlev

44 Christiansen Chr, smedemester, Tørslev

37 Christoffersen P, gårdejer Lindebjerggård, Gerlev

22 Fabricius E, forp. landbrugskand, Egelundsgården

23 Hansen H P, gårdejer Wilrosholm, Tørslev

1 Hansen J H, gårdejer, Gl. Færgegård

46 Hansen Hans Peter, parcellist, Gerlev Mark

33 Hansen N, parcellist, Tørslev Mark

34 Jacobsen A, gårdejer Fuglebækgård, Tørslev

7 Jensen Hans, gårdejer Markebæk, Tørslev

32 Jensen J P, gårdejer, Tørslev Mark

30 Jensen L P, gårdejer, Tørslev

8 Jensen Niels, gårdejer, Tørslev

14 Jensen P, gårdejer, Knabegård

55 Jeppesen Chr. gårdejer Brødhøjgård, Landerslev

4 Kristiansen Theod, musiker, Tørslev

10 Larsen A O, gårdejer Fogedgård, Gerlev

25 Larsen Brdr, gårdejere Skabelsbjerggård, Landerslev

56 Larsen Ludv, gårdejer, Landerslev

31 Larsen Morten, gårdejer Gerlev Vestergård

19 Larsen Niels, gårdejer Højagergård

20 Larsen Niels Jørgen, gårdejer, Lyngerup

17 Larsen F K, lærer, sognerådsformand, Femhøj Skole, Gerlev

36 Madsen-Sørensen H, murermester, Gerlev

21 Montessori Selskabs Skole. Det Danske. (forstander Johs. Rosbach), Egelundshuset, Gerlev

27 Mortensen Niels, gårdejer Lindevang, Lyngerup Mark

6 Mortensen Niels P, gårdejer Elmegård, Tørslev

53 Nielsen L H, brødhandler, Gerlev

58 Olsen Alfr. gårdejer, Landerslev

38 Olsen Laur. gårdejer Moselund, Landerslev

3 Pedersen Jens, gårdejer, Svanegård

41 Petersen Carl, malermester, Gerlev Mark

26 Reich Richard, gårdejer Maglehøjgård, Tørslev

9 Simonsen C, gårdejer Søgård, Landerslev

16 Simonsen V, gårdejer Hvidhøjgård, Landerslev

28 Simonsen H S, møller, Lyngerup

51 Sørensen Th, ejendomshandler, Tørslev Mølle

5 Villumsen Vilh, gårdejer, Stendyssegård

40 Østersøgades Gymnasium´s Lejr, Gerlev Mark

 
 
Jægerspris
 

73 Andersen A, gårdejer, Lynghøjgård, Neder Dråby

66 Andersen C, gårdejer Toftekærgård, Neder Dråby

36 Andersen Niels, gårdejer Neder Dråby Mark

67 Andersen O, gårdejer, Seksgårde

37 Andersen Caroline, konditori

28 Andersen P F, repræsentant, Hovedgaden

30 Andersen Carl, tømrermester

79 Andersen H, vognmand og automobilejer: Postkører, lukkede og åbne biler udlejes

94 Balslev C Fr, gårdejer Birkemosegård, Over Dråby

48 Carlsen Martin, forpagter, Dyrnæs

82 Christensen Axel, biografejer

2 Christensen A, slagtermester (O Rasmussens, Eftf.)

15 Christensen Axel H Chr. smedemester

61 Christiansen Peter, fisker og fiskehandler, Neder Dråby

41 Distriktsjordemoderen, Neder Dråby

63 Due E, gårdejer Elmehøj

11 Erlandsen Kristine, enkefru, Over Dråby

7 Frandsen N, murermester

71 Frydendahl K L, fisker, Neder Dråby

77 Grül M, handelsgartner, Egely: Stort kransebinderi

75 Hansen A, gårdejer Ellemosegård

64 Hansen Anders, fhv. gårdejer, Druedal

6 Hansen Lars, gårdejer, Koblerne

47 Hansen L P, gårdejer, bedst 12 - 1½ eft. 6, Svanemosegård, Neder Dråby

68 Hansen O, gårdejer, Neder Dråby Mark

59 Hansen Oluf, gårdejer Hvidstensgård, Neder Dråby

29 Hasselriis Johs, slotsgartner: Kranse - udplantningsplanter

54 Haxthausen Maximilian, baron, forstassist, Dragbyhus

76 Holsøe P E, dommer

16 Høeg Eiler, læge, 8-10 tirsdag kun 3-4

60 Høyer O J, forpagter Louiseholm

49 Jacobsen C, gårdejer Pilegård, Over Dråby

96 Jacobsen R, gårdejer, Vænget

78 Jacobsen Peter, købmand, Neder Dråby

27 Jakobsen P, sognefoged, Neder Dråby

20 Jensen M, forpagter

95 Jensen Carl, gårdejer Lillevanggård

80 Jensen H, gårdejer, Kobbelgård

43 Jensen L P, gårdejer, Neder Dråby

34 Jensen H, kapt. Kignæs

93 Juhl Ingeb, frk

74 Jægerspris Brugsforening

3 Jægerspris Hovedgård, (forpagter Chr. Maarup)

1 Jægerspris Kro (Jens Bach)

55 Jægerspris Købmandshandel (S Aa Sidenius)

44 Jægerspris Manufakturforretning (Alb. Læssøe)

26 Jægerspris Maskinsnedkeri (Aage Jensen)

39 Jørgensen P Wilhjelm, maskinhandler, Søfryd, Neder Dråby: Forhandling af Deering høstmaskiner

93 Koch Petra Obel, frk

4 Kong Frederik d. VII´s Stiftelse på Jægerspris, kont 8-3, forstanderen 6-8

22 Kong Frederik d. VII´s Stiftelse på Jægerspris landbrugsafdelingen

14 Kong Frederik d. VII´s Stiftelse på Jægerspris Stærgården

98 Larsen M, dameskrædderinde, Laurits Minde

13 Larsen N O, gårdejer, Neder Dråby

33 Larsen Karen, købmand, Over Dråby

56 Larsen Andr. murermester, Vænget

9 Larsen L I, skrædder- herreekvip- og skotøjsforretning

91 Larsen Emil, vognmand

32 Lejren ved Jægerspris

99 Lopdrup K H, dyrlæge

24 Lund Johan M, slagter, pølsefabr.

10 Madsen S, propr. Druedal

18 Møller C, forpagter Christiansminde

92 Nielsen L, gårdejer Strandkærgård, Over Dråby

58 Nielsens N P enke, gårdejerske Dråbygård, Neder Dråby

65 Nielsen P, gårdejer, Seksgårde

23 Nielsen Hans, købmand, Seksgårde

35 Olsen O Chr., bogholder

50 Olsen O, gårdejer Hyllegård, Over Dråby

53 Olsen Oluf, smedemester, Neder Dråby

57 Petersen Vilh., fisker, Neder Dråby

17 Petersen Axel, forpagter, Jægerspris Mølle

70 Petersen Augusta, købmand, Over Dråby

52 Petersen Ludv, maskinmester, sikr. 12-1

21 Petersen S M, politibetjent, Lyngerup

51 Petersen P C, skovfoged, Færgelunden

19 Petersen K J, slagter

40 Petersen Jul., tømrermester og posteborer

21 Politibetjenten i Lyngerup

31 Postkontoret

97 Poulsen Freeding, fru

69 Poulsen Hans, konditor

55 Sidenius S Aa, købmand

45 Simonsen Bendt, skovfoged, Studehavens skovfogedbolig

12 Sponneck Wilh., greve, godsindspektør, skovrider

72 Svendsen Jul, gross. Strandgården

42 Sørensen A, tømrermester

8 Ørum A A, skibsf. Rosenhuset, Kignæs

 

Kulhusene

29 Aagesen Fred., fragtmand, bedst 6-8 E, pr. J

18 Christensen C, gårdejer Bakkegården pr. J

24 Christiani E, bestyrer Bavnehøj Avlsgård, Skoven

23 Christiani Rud, ingeniør (Christiani & Nielsen) Bavnehøj

16 Frederiksen Ole, skovfoged Fælledskoven

10b Gøgebakkehus pr. J

2 Hansen A N, købmand, Skoven

21 Hansen Johs, parcellist & vognmandskørsel, Skoven

26 Hansen L, tømrermester, Skoven

13 Jacobsen J V, forpagter Strandskovgård, Skoven

8 Jensen H F, bageri og mølle, Skoven

11 Jomsborg, drengekolonien

20 Kristensen H Werner, gårdejer Hvilebakkegård, Seksgårde

14 Kulhusenes Toldkontrol

12 Kühne J, købmand, bil udlejes pr. J

10a Larsen Einar, bankdirektør pr. J

28 Larsen Hans, fragtmand, Skoven

3 Larsen Oluf, mejeribestyrer, Andelsmejeriet Skoven

1 Larsen N P, smedemester, Skoven

19 Larsen Chr, sognefoged, Skoven

5 Lauesen H C Langkilde, prop. Trollegården

31 Madsen Chr, smede- og maskinværksted pr. J

4 Mathisen L J, gårdejer, Kulhusgården

17 Nielsen Carl, gårdejer Lille Trollegård

9 Nielsen Hans, propr. Skovsøgård

33 Nielsen Poul O, præst, Skoven

22 Pedersen Carl, gårdejer Nygårde

15 Petersen Chr. gårdejer Bakkegård, Skoven

32 Skovens Brugsforening

6 Smith O, direktør, Hjortegård

7 Tornøe Holg. arkitekt, badepensionat (Bautahøj), Skoven

25 Væringehøj (F Petersen) pr. J

 
 
Dalby
 

38 Adrian O, malermester, Kyndby. Lukket bil udlejes

24 Alsing F, godsejer Overberg

51 Andersen Hans, forpagter, Ordrup

36 Andersen Chr, gårdejer, Kyndby

34 Andersen Jakob, gårdejer Møllegård, Onsved

43 Bille-Brahe Betty, baronesse, Svanholm

11 Bille-Brahe Julie, baronesse, Solbakken

56 Børgesen Jens Peter, gårdejer Allégård, Kyndby

1 Christiansen Lars, handelsmand, Onsved

13 Cortsen P, gårdejer Stendyssegård, Ordrup

9 Dalby Kro (Helge Hastrup)

22 Dinesen A, gårdejer pr. S

37 Egerup L P S, sognepræst, Kyndby Præstegård

6 Eliasen E, hestehandler (best. L. Møller) Storgården

67 Fritzen K, gårdejer Stolpegård, Venslev

21 Hansen H P, fiskehandler, Kyndby

66 Hansen Chr A, gårdejer Gammelvangsgård, Kyndby

14 Hansen Hans P, gårdejer Ordrupvang

40 Hansen Henrik, gårdejer pr. D

52 Hansen Lars, gårdejer Dineslyst, Kyndby

33 Hansen Ole, gårdejer Lyngerupgård

65 Hansen P, gårdejer Nyvangsgård pr. S

72 Hansen H J, købmand, Lyngerup

32 Hansen Carl, slagtermester, Lyngerup

9 Hastrup Helge, kroejer pr. S

27 Hendriksen Chr., branddirektør, Onsved

7 Horns Herreds Andelsmejeri, Lyngerup

71 Japp Wilh, slagter pr. S

5 Jensen Johs, forpagter Svanholm

16 Jensen A, gårdejer og sognefoged, Kyndby

74 Jensen Andr., gårdejer Kindholmgård, Kyndby

46 Jensen E P, handelsmand, slagtermester, Solvang, Lyngerup

19 Jeppesen H, gårdejer Maglehøjgård, Onsved

35 Jørgensen H P, gårdejer Jungedal. Sten & gruslejer

70 Jørgensen A, parcellist, Dalby Mark

28 Jørgensen H, tømrermester pr. D

83 Kristensen K, parcellist, Kyndby

29 Kühnel C, propr. Pagterold Hovedgård

8 Kyndby og Krogstrup Forbrugsforening

18 Larsen Niels, bagermester, Lyngerup

59 Larsen A, gårdejer Bakkehjem pr. S

58 Larsen J Chr, gårdejer Hingstrupgård, Lyngerup

10 Larsen Lars, gårdejer Bakkegård pr. S

31 Larsen Ludv, gårdejer pr. S

73 Larsen J, propr. Onsvedgård

60 Larsen H, smedemester, Lyngerup

76 Larsen H C, tømrermester, Lyngerup

39 Lassen C F, propr. Hulekær, Kyndby

64 Meyer Peter, gårdejer Strandfryd, Kyndby

3 Mogensen Joh, købmand, Kyndby

45 Mortensen L P, gårdejer Ysekærgård, Onsved

75 Mortensen Hefty, vognmand pr. D

53 Nielsen Jens Chr, gårdejer Mejerigården, Lyngerup

57 Nielsen N M, gårdejer, Ordrupdal

41 Nielsen O, gårdejer, sognerådsformand, Dalby Møllegård

23 Nielsen L, gartner, Svanholm Gartnerbolig

61 Nielsen O, murermester pr. D

30 Nielsen Alfr., smedemester, cykle- og maskinmester pr. D

54 Olsen Ole, gårdejer Jydegård, Lyngerup

25 Pedersen Carl, gårdejer pr. S

20 Pedersen H, gårdejer Toftegård pr. S

15 Pedersen Lars Olsen, gårdejer, Ordrup Mark

12 Petersen Knud, forpagter Birkedommergård, Ordrup

68 Petersen N L, gårdejer Toftegård, Kyndby

69 Petersen N P, parcellist, pr. S

4 Petersen A L, sognefoged, repræsentant (Kolding Frøkontor) Granly pr. S

62 Petersen Th, vognmand, pr. D

26 Poulsen J P, tømrermester, Ordrup

55 Risbjerg Jens P Petersen, gårdejer Risbjerggård, Kyndby

44 Steinmeier V E, smedemester, Kyndby

63 Tanghus Søren, gårdejer Rosendal, Dalby Mark

2 Thybo P M, dyrlæge, Lyngerup

Comments