دانلود سایفون 3 فیلترشکن برای اندروید ورژن اصل 19 با لینک مستقیم

posted Nov 10, 2016, 5:33 AM by فیلتر شکن کاوشگر   [ updated Aug 6, 2017, 12:29 AM ]

دانلود سایفون 3 فیلترشکن برای اندروید ورژن اصل 19

دانلود سایفون 3 فیلترشکن برای اندروید ورژن اصل 19


دانلود سایفون 3 فیلترشکن برای اندروید ورژن اصل 19

دانلود سایفون 3 فیلترشکن برای اندروید ورژن اصل 19


فیلتر شکن به مجموعه ابزاری گفته می شود که دسترسی که وب سایت ها را مختل می کنند

نه تنها دسترسی را مختل می کنند بلکه به صفحه دیگری هدایت می شوید(not only ... but also)

نکته مهم آنست که هدف از اینکار چیست و چرا دولتها چنین کاری را می کنند؟(equally important)

تفاوت دسترسی به اطلاعات آزاد و فیلترشکن در چیست(different from)

دانلود سایفون 3 فیلترشکن برای اندروید ورژن اصل 19

به بیان دیگر به دلیل گستردگی فیلترینگ و سانسور باید از فیلترشکن بهره جست(on the other hand)

با توجه به تمام توضیحات فوق ما به شما سایفون 3 را پیشنهاد می کنیم(above all)


برای دانلود سایفون 3 فیلتر شکن اندروید اصل 19 کلیک کنید