Skolor

Säkerhet & miljö
- En viktig fråga för våra skolor

För dagens skolor är både miljö och säkerhet en prioriterad fråga. Skolorna har med sina aulor, samlingslokaler, matbespisningar och gymnastikhallar ofta högt i tak och behov av att på ett säkert och effektivt sätt sköta underhåll av armaturer, fläktar, luftfilter, ljudanläggningar m.m.

Man måste också säkerställa att ljuset från armaturerna håller en acceptabel nivå för både personal och elever. Det finns en EU-norm som ställer ökade krav på planeringen av arbetsbelysning inomhus. Bl.a. krävs ett komplett underhållsschema som anger tidsplan för ljuskällebyte samt rengöringsmetod. Allt i energi- och miljöbefrämjande syfte samt för förhöjd personsäkerhet.

Här kan Lightlift Esystems motordrivna liftar betydligt underlätta för ansvariga att följa de föreskrifter som finns. Lightlift har installerat sina system i flera olika skolor och därmed berett vägen för en säkrare och ergonomiskt bättre arbetsmiljö. Skolorna har också gjort en kostnadsbesparing i form av lägre energikostnader samt att man inte behöver hyra dyra skylifts med tillhörande personal för att sköta underhåll. Underhållet kan nu skötas av exempelvis den ordinarie städpersonalen på skolorna

Lightlifts liftsystem  fungerar också utmärkt i lokaler med sluttande tak som t.ex. aulor. Någon i personalen kan nu med en enkel knapptryckning fira ner armaturer för att i lämplig arbetshöjd utföra det underhåll som behövs från golvet

Lightlift Esystems har utfört installationer i bl.a. följande utbildningslokaler:

 • Karolinska Institutet i Solna 
 • Linköping universitet 
 • Slottegymnasiet i Ljusdal
 • Nacka gymnasium
 • Kungsholms gymnasium i Stockholm
 • Musikhögskolan i Umeå
 • Musikstudio i Nacka
 • Nya Konstfack i Stockholm 
 • Riddarfjärdsskolan i Stockholm
 • Stenvreten (hörsal) i Enköping
 • Stockholms Universitet
 • Umeå Universitet
 • Karlstads Universitet
 • KTH Ljuslab i Haninge