Industrianläggningar

Säkerhetsaspekten är viktig för industrilokaler

 

Arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagen ansvar för att vidta åtgärder som förebygger ohälsa eller olycksfall för arbetstagare.

För anläggningar med armaturer, fläktar, ventiler m.m. på hög höjd är åtkomligheten en betydelsefull faktor för totalekonomin. Armaturer, hur högt de än är placerade, måste regelbundet rengöras från smuts och damm. Det är energislöseri att installera högeffektiv armatur som p.g.a. utebliven rengöring får sämre effekt. Att använda stegar, ställningar och skylifts är varken billiga eller personsäkra alternativ. Det senare bekräftas av olycksstatistiken för fallolyckor som tyvärr visar på en stigande trend. Säkerhetsaspekten är inte minst viktig eftersom arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen har ansvar för att vidta åtgärder som förebygger ohälsa eller olycksfall för arbetstagare.

Så vad gör man för att lösa problemen? Idag finns det tillförlitliga liftystem som genom ett enkelt knapptryck hämtar ner armaturer m.m. i normal arbetshöjd och därmed helt eliminerar riskerna. Med höj och sänkbara anläggningar kan en underhållsplan inte helt ersättas men däremot betydligt förenklas.  Om reglerna säger att underhåll skall utföras då belysningen inte uppfyller de krav som de har dimensionerats för, då mäter man lätt detta från golvet. Det krävs med andra ord ingen stor och omfattande planering eller inhyrda elektriker, istället kan underhållet ingå som en del i ordinarie lokalvård.

Lightlift Esystems motordrivna liftystem har en enkel och flexibel konstruktion som kan platsanpassas efter behov. Kunden kan välja punktliftar som kan hantera vikter upp till 100 kg på max 15 m höjd eller lingångar (ramper) som kan anpassas till längder upp till 42 m, för laster om c:a 250 kg och för höjder på 10-12 m.

Så varför klättra och ta risker när en enkel knapptryckning både eliminerar riskerna och förbättrar ekonomin.

Lightlift Esystems har bl.a. gjort installationer i:

  • Kårstaverken i Sundsvall
  • Sysab i Malmö
  • Zementwerk Berburg i BRD 
  • Galvanfabrik i Libyen
  • Försvarsanläggningar i Norge