Idrottsanläggningar

Idrottsanläggningar med
högt i tak och ömtåliga golv
 

De flesta idrottshallar har av naturliga skäl mycket högt i tak. Att sköta service och underhåll av exempelvis armaturer på dessa höjder medför självklart stora risker för den som utför arbetet. En tung skylift på gymnastikhallens mjuka golv eller på tennishallens ömtåliga underlag ökar också risken för onödigt och dyrbart slitage.

Lightlift Esystems har med sina motordrivna liftar både ökat säkerheten och minskat underhållskostnaderna för många olika typer av idrottshallar. Man behöver inte längre hyra in dyra skylifts för att kunna utföra underhåll av svåråtkomliga armaturer, fläktar, luftfilter, ljudutrustningar och mycket annat. Man behöver inte heller ta in extrapersonal eftersom en person lätt genom en knapptryckning sänker ner det som skall underhållas i rätt arbetshöjd.

I exempelvis simhallar kan man med Lightlift Esystems lösningar slippa den både tidskrävande och kostsamma proceduren att tömma ut vattnet för att komma åt exempelvis armaturerna som finns i taket ovanför bassängen.  Här kan man istället bygga en ramp som vid en knapptryckning på kontrollpanelen sänks ner och går ut åt sidorna så att man lätt kommer åt det man vill underhålla från bassängens kant eller från båt. 
Enkelt, säkert och kostnadseffektivt.

Specifika installationer i idrottsanläggningar nedan:

 • Kungliga Tennishallen i Stockholm
 • Frescatihallen i Solna
 • Löthallen i Sundbyberg
 • Dynamostadion i Moskva
 • Enskedehallen i StockholmRosenholmshallen i Karlskrona
 • Sjöstadshallen i Stockholm
 • Åkeshovshallen i Stockholm
 • Skanstullshallen i Stockholm
 • Huddingehallen i Huddinge
 • AstraZeneca i Södertälje
 • Engelbrektshallen i Stockholm