Tekniska fakta‎ > ‎

Installation


Bilderna ovan visar installationen på Nordiska Museet i Stockholm

Installation

Monterings- och installationsarbetet i tak och vägg begränsas till uppsättning av stållinor och kraftkabel. Alla övriga moment kan sedan utföras från golvet, utan stegar, ställningar eller skylift. Fästpunkternas inbördes höjd över golv får variera för hissar med inbyggd drivenhet. Som exempel gäller följande monterings- och funktionsprinciper för de två grundutförandena:Punktlift:

Figur 1: med fast monterad drivenhet i vägg eller tak 
Figur 2: med självlyftande drivenhe


Figur1

Figur2


Ramplift
:

Figur 3: med fast monterad drivenhet i vägg eller tak 
Figur 4: med självlyftande drivenhet monterad på rampen 
Figur 5: med fast monterad drivenhet i vägg eller tak, men avsedd 
för trappor eller sluttande golv Figur3
Figur 4Figur 5