Vad vill vi med belysningen?

Att anordna belysning är mer än att bara montera en armatur, ansluta den till elnätet och slå på strömmen. Ljuset är till för att vi skall se, men också för att skapa miljö, stämning och trygghet.

Och även om belysningen är billig skall den utformas och användas utan att orsaka onödiga kostnader. Belysningen förbrukar energi. Därför finns det ett behov av att söka energieffektiva lösningar utan att ge avkall på god synergonomi och trivsam miljö.

Vårt sätt att tänka i ljus präglas av vårt yrke och bakgrund. Arkitekter och inredare tänker huvudsakligen på belysningen som ett verktyg för att skapa stämning och miljö. Oftast saknas kunskap om hur belysningen skall utformas för att ge ett behagligt och komfortabelt arbetsljus.

Tekniker tenderar istället till att planera och montera belysning för att i första hand uppnå vissa luxtal,  bländtal etc. Deras känsla för de miljömässiga aspekterna är sällan lika utvecklade som hos inredare och arkitekter. Ofta finns det därför olika uppfattningar om hur belysningen skall utformas och vilka armaturer som skall användas.

När teknikern och inredaren har kommit överens och det sitter en person och jobbar i belysningen är det ändå inte säkert att han eller hon är nöjd med belysningen. Vi ska längre fram se att förutsättningarna för ett bekvämt seende ställer helt andra krav på belysningen än att det bara skall vara tillräckligt ljust. I det läget anlitas ofta en skyddsingenjör för att undersöka vad som är fel. Han kanske upptäcker att man valt olämpliga ljuskällor, dåliga armaturer som bländar eller att armaturerna är felplacerade. I moderna belysningslösningar kan det räcka med att en armatur placeras en decimeter fel för att belysningen ska bli dålig istället för bra.

Under senare år har forskare funnit att belysningen påverkar oss på olika sätt som vi tidigare inte varit medvetna om. I huvudet  finns den så kallade tallkottkörteln. Den producerar melatonin som är ett hormon som gör oss trötta och får oss att somna. Körtelns hormonproduktion styrs av ljuset. När det är ljust minskar eller upphör melatoninproduktionen och vi blir pigga. Hos vissa människor fungerar detta dåligt. De kan då drabbas av depressioner. För att hjälpa dessa människor använder man ljusterapi. Den består i att patienten vistas i starkt upplysta rum. Läkare brukar rekommendera att man varje dag skall vistas utomhus en stund i dagsljus. Ljus används också för att behandla sjukdomar, t.ex. psoriasis. När huden utsätts för solljus bildas D-vitamin. Ljus anses även påverka sexualdriften.

Ljus är  något mer än en lampa i taket. Alla som är med och utformar och monterar en belysning har ett ansvar. För att nå en bra lösning krävs det samarbete. Du, som blivande elektriker, har också ditt ansvar. I denna kurs får du lära dig mer om belysning, de ljuskällor och armaturer som används och hur du skall montera belysningen. I många fall kommer du själv att kunna påverka hur belysningen ska utformas. Då är det viktigt att känna till vad du ska tänka på för att de som sedan kommer att använda belysningen skall vara nöjda.