Olika sätt att beräkna

Den vanligaste anledningen till att man gör belysningsberäkningar är att man vill veta hur många armaturer som behövs för att uppnå en viss belysningsstyrka. Sådana beräkningar kan man antingen göra manuellt eller med hjälp av dator. Lite mer omfattande beräknar sker idag nästan uteslutande med dator. Enklare överslagsberäkningar kan man dock göra manuellt.

Att räkna manuellt ger förståelse för datorberäkningar och man får bättre möjligheter att upptäcka om något gått snett i en sådan. Man får en känsla för rimligheter. Datorn planerar inte belysningen utan utför bara de beräkningar som användaren beordrar. Beräkning av belysning med hjälp av datorer behandlas i ett särskilt kapitel.

Beräkning av inomhusbelysning kompliceras av att man måste ta hänsyn till ljus som reflekteras mellan rummets ytor. Ljus som träffar golvet kommer att reflekteras uppåt, träffa tak och väggar, och åter till viss del reflekteras tillbaka till golvet. För att göra beräkningarna praktiskt genomförbara har man utvecklat metoder för beräkning av närmevärden. Manuella beräkningar kan göras med två metoder, verkningsgradsmetoden och punktmetoden. Dessa beskrivs i följande två kapitel.