Luxdiagram

Luxdiagram är användbara när man skall planera belysning av föremål såsom tavlor, konstverk mm. De kan också användas för att beräkna belysningen på golvet från exempelvis downlights. Det är framför allt ljuskällor, spotlights och downlights som dokumenteras med luxdiagram. Av vidstående exempel på luxdiagram kan man utläsa att belysningsstyrkan på 3 meters avstånd är 220 lux i centrum på ljuskäglan. På samma avstånd är ljuskäglans diameter 2,25 m och belysningsstyrkan i kanten på ljuskäglan är 50 % av värdet i centrum, dvs 110 lux.

Antag att du ska belysa en korridor med en downlight som har vidstående luxdiagram. Takhöjden är 3 m. Du vill ha en jämn belysning, dvs ljuskäglorna skall mötas. På vilket avstånd skall armaturerna monteras och hur stor blir belysningsstyrkan ungefär? På 3 m avstånd är belysningsstyrkan ca 220 lux. Den yta som belyses är en cirkel med diametern 2.25 m. Om du placerar armaturerna på lite drygt 2,25 m kommer belysningen att bli ganska jämn och belysningsstyrkan blir ca 200 lux.

Du skall belysa en tavla med en spotlight som har samma luxdiagram. Tavlan är fyrkantig med sidorna 1 m. Hur långt från tavlan måste du placera spotten för att hela tavlan skall bli belyst och hur stor blir belysningsstyrkan mitt i tavlan? Diagonalen på tavlan blir ca 1,4 m. På 2 m avstånd från spotten täcker den 1,5 m. Ett lämpligt avstånd att montera spotten på är 2 m varvid belysningsstyrkan blir ca 500 lux.