Belysningen är viktig för människan och samhället

Ljus och belysning är så självklart att vi oftast inte tänker på hur viktigt det är. Men försök att föreställa dig hur det skulle vara om vi inte hade någon elektrisk belysning.

Tänk på skolan. Största delen av skoltiden infaller under höst och vinter när det är som mörkast. Utan elljus skulle vi bara kunna vara i skolan en kort stund mitt på dagen när det är som ljusast. Kanske skulle vi gå i skolan på sommaren och vara lediga på vintern.

Förr var Sverige ett land där jord och skogsbruk spelade en mycket stor roll. Vi sådde och skördade under den ljusa och varma sommaren. När vintern kom blev det mörkt och kallt. Då flyttade vi inomhus. Arbetet bestod till mycket stor del av att laga, reparera och tillverka sådant som behövdes på gården. Arbete i skogen var också möjligt eftersom skogsbruket inte var så synkrävande. Det finns nog skäl att tro att man under vintern tog det förhållandevis lugnt och vilade upp sig. Idag är Sverige ett modernt industriland. Tack vare billigt elektriskt ljust kan vi arbeta oberoende av dagsljus. Om olyckan är framme och vi gör oss illa eller blir sjuka och kommer till sjukhus finns det ljus så att man genast kan sätta in behandling.

Numera arbetar vi huvudsakligen under den mörka årstiden och när sommaren kommer vill vi vara lediga och vila upp oss.

För att ett företag skall gå bra är det viktigt att resurserna används på ett effektivt sätt. En dyr maskin som bara kan användas några timmar varje dag får en hög timkostnad. Med belysningens hjälp kan vi använda maskinerna dygnet runt. Det gör att vi kan producera till lägre priser. Det är ingen överdrift att påstå att det billiga elektriska ljuset är en av de viktigaste förutsättningarna för vår höga levnadsstandard.

Ett annat exempel är resor. Förr fick vi ta in på ett värdshus när det började bli mörkt. Att färdas i mörker var farligt. Det var svårt att hitta och det fanns alltid risk att råka ut för rövare. I dag rullar våra transporter dygnet runt. Tack vare modern vägbelysning och strålkastare på fordonen kan vi färdas tämligen säkert oberoende av dagsljuset. En mycket stor del av varutransporterna sker numera på natten.

Fritiden har blivit aktivare. Efter skolan eller jobbet åker en del av oss till en belyst sporthall eller ett elljusspår för att motionera. Andra sätter sig i favoritfåtöljen för att läsa en bra bok, går på teater eller konsert. Några drar till puben och kopplar av med en öl i det trivsamma skenet från ett stearinljus. Idag minskar vi ljuset när vi skall ha fest och stämning. Förr tände man extra ljus. Nog har livet förändrats tack vare det billiga elljuset. Exemplen skulle kunna göras många fler. Tänk bara på ljusets betydelse för säkerhet och bekvämlighet på alla arbetsplatser. Belysningen är billig och viktig. Men så har det inte alltid varit.

För 80 - 90 år sedan, var elbelysning något mycket exklusivt. Det är inte mycket mer än hundra år sedan den första lampan tändes.

Fram till mitten på 1800-talet var dagsljuset och elden våra viktigaste ljuskällor. Ljuset kom från den öppna spisen och från brinnande trästickor som man tog med sig ut i rummet. Det var både farligt och en dålig belysning. Först i slutet på 1800-talet uppfanns tändstickan. Dessförinnan var det också besvärligt att tända elden och det gällde att hålla den vid liv.

Visserligen fanns det talgljus och vaxljus. Men de var mycket dyra. Billigast var talgljusen som tillverkades av djurtalg i samband med slakten. På en större gård förbrukade man ungefär tio talgljus per år. Stearinljus är en ganska sen uppfinning.

En annan ljuskälla som förekom i södra och västra Sverige var oljelampan. Oljan pressades ur rovor eller framställdes av tran från fiskar.

1869 uppfanns fotogenet. Det var billigt, brann med stabil låga och var förhållandevis säkert. Fotogenlampor blev snabbt en vanlig ljuskälla.

1879 fick T Edison patent på sin glödlampa men det dröjde ganska länge innan den började användas i större omfattning. Under första världskriget blev fotogen en bristvara och man började snabbt bygga ut eldistributionen för att bland annat kunna använda det elektriska ljuset.