Att planera och beräkna belysning

Planering av belysning är en process där man måste ta hänsyn till många faktorer. Att fastställa hur många armaturer som behövs är bara en del av arbetet. Den färdiga belysningen ska ge en trivsam och behaglig synmiljö.

I de flesta fall skall belysningen diskret smälta in i rumsmiljön men ibland också utgöra en dekorativ del av rummet. Ibland är belysningens uppgift att belysa föremål i rummet. Förutom att lysa upp rummet eller ge arbetsljus kan belysningens uppgift också vara att belysa tavlor, konst eller växter. I försäljningslokaler exponerars varor för att få dessa att se attrakriva ut. I andra sammanhang är det stämningen som belysningen skapar som är viktigast. Belysningsplanering grundar sig därför på såväl kunskap, erfarenhet, känsla som tekniska beräkningar.

Sättet att planera varierar. I många fall kan man utnyttja standardlösningar eller förlita sig till sin erfarenhet.

Skall man däremot planera belysning i en liten butik är kraven på belysningen betydligt mer sammansatta. Här är det fantasi, erfarenhet och känsla för ljussättning som blir avgörande. Butikens profil och image är viktig. Beräkningar är mindre viktiga för att inte säga svåra att göra och utvärdera. Att planera med spotlights är mer att skapa förutsättningar och flexibilitet för framtida behov och förändringar.

Slutligen kan vi ta belysningen i en skolsal, verkstadslokal eller stor butikshall. Här skall belysningen förmodligen vara jämn och antalet armaturer kan bli stort. Med för få armaturer räcker belysningsstyrkan inte till och jämnheten blir dålig. Med för många armaturer, uppfylls belysningskraven men anläggningen får dras med onödigt höga kostnader. I den här typen av anläggningar måste man räkna på olika alternativ och försöka hitta en optimal lösning.Belysningsberäkningar behövs också när man känner sig osäker på resultatet eller vill studera ny teknik.