Hem

Lightlift Web Slideshow

Känner du till att det finns en EU-standard som ställer ökade krav på planering av arbetsplatsbelysning?

Bl.a. krävs ett komplett underhållsschema som anger tidsplan för ljuskällebyte samt rengöringsmetod. Som arbetsgivare har man idag ett absolut krav att vidtaga åtgärder som att skaffa nytt men också ändra och ersätta t.ex. gammal utrustning för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. I EU-standarden samt i Arbetsmiljöverkets skrifter kan du läsa om vad som gäller och vi på     Lightlift Esystems kan hjälpa dig att följa de regler som förespråkas. 

EU-standarden SS-EN 12464-1 - SIS
Arbetsmiljöverkets författning : A F S - 2003 : 6

Med våra motordrivna belysningsliftar sänker du med ett enkelt knapptryck snabbt ner enstaka större belysningar eller hela ramper till golvnivå. Känsliga golv belastas inte av ställningar eller skylifts och underhållet kan skötas utan att störa pågående verksamhet. Våra motordrivna liftsystem klarar alla typer av innertak och takprofiler och har ett brett användningsområde. Det kan handla om ljusrader, enstaka armaturer, olika typer av skyltar och inredning, hästhoppningsramper m.m. 

Möjligheterna är många och fördelarna ännu fler. 

Motordrivna belysning- & mediaramper
från 
Lightlift Esystems
Enkelt, Ekonomiskt & Effektivt

För mer information:
E-mail: info@lightlift.se
Tel: 08-500 100 09


 
t.