tuyết rơi trên viền hộp đèn, nước chảy vòng quanh hộp đèn

            - Để làm hiệu ứng tuyết rơi viền xung quanh hộp đèn, giọt nước chảy vòng quanh hộp đèn, sao băng, chạy vòng quạnh hộp đèn ta thực hiện đấu nối LED như sau:
                + Ta chia bốn đường thẳng xung quanh viền khung ra làm 9 đoạn bằng nhau được đánh số từ 1 đến 9 như hình Viền sao băng. Trong hình chữ nhật có 4 đường thẳng để tạo ra hình chữ nhật. Xem Thêm phần Chớp vòng để hiểu điểm sáng là gì
                + Trên mỗi đoạn ngăn trong 9 đoạn của mỗi thanh viền ta gắn số bóng LED bằng bội số của 3 để dùng cho nguồn 12V: 3,6,9...Ta gọi nó là điểm sáng.( xem thêm phần lắp ráp LED để tạo ra điểm sáng) Trên mỗi đường thẳng của hình chữ nhật ta phải có 9 điểm sáng như vậy.
                + Các đoạn có số thứ tự giống nhau trong viền khung sẽ nối lại với nhau và nối vào 9 Port trong Board điều khiển: MRCV10, LEDBOX12, AVRCV8...Xem thêm Phần Lắp Ráp vào Board điều Khiển


            * Với cách đâu này ta có thể đưa các kiểu lập trình sau vào trong ứng dụng: Kiểu sao băng, kiểu chớp vòng( dịch trái, dịch phải), kiểu đổ nước, kiểu đánh đu, nhấp nháy... vào trong ứng dụng.            - Ngoài cách làm 9 điểm ta có thể làm 8 điểm cũng có thể tạo ra hiệu ứng sao băng giống như 9 điểm. 8 điểm dễ làm hơn nó cũng đẹp không kém gì với cách làm 9 điểm.
Comments