O násLiga proti reumatizmu MP Trnava zahájila svoju činnosť v roku 2010

 

Prvé stretnutie v roku 2010 bolo pre členov a sympatizantov  LPRe MP Trnava príjemným dňom v atmosfére pohody a získavania nových informácií.

Dňa 27.januára 2010 sa v priestoroch veľkej zasadačky  Obvodného úradu v Trnave konala výročná členská schôdza, na ktorej bola predložená Správa o činnosti, Správa o hospodárení za rok 2009, schválenie členského príspevku na rok 2010, návrh plánu rozpočtu a aktivít na rok 2010. V odbornej časti si členovia vypočuli prednášku Ing. Oľgy Florekovej Dio Vita poradňa výživy  na tému Pomôžte zdraviu zmenou stravovania.

Členov pobočky najviac zaujímali aktivity našej pobočky na rok  2010.


Naše aktivity budu následovné:

 

Dňa 27.1.2010 sme začali výročnou členskou schôdzou a odbornou prednáškou.

Dňa 29.4.2010 uskutočníme vzdelávacie popoludnie:

Prednášať bude:

doc.MUDr. Popracová Zuzana - Využitie ortopedických pomôcok pre reumatika ,

Ing. Eva Stanislavská, Generika Piešťany - Význam kalcia a vitamínu D nové poznatky,Význam omega 3 mastných kyselín

10.-11.6.2010 sa zúčastníme Dní zdravia v spolupráci s mestom Trnava

18.- 20.6.2010  uskutočníme Rekondičný pobyt

14. -15.10.2010 sa zúčastníme Behu reumatikov

 Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili nášho stretnutia, pretože ukázali, že im nie su ľahostajné ich zdravotné problémy.

Veríme, že takýchto vydarenych stretnutí bude v tomto roku čo najviac.

 

Výbor Ligy proti reumatizmu MP Trnava