○ Lietuvos veikėjų proginiai medaliai

Dr. Jono Basanavičiaus bareljefas
Bronza, 180 x 120 mm
Dailininkas Bronius Šaliamoras
 

 

  Maironis
1987 m., vario lydinys, 68 mm
Dail. Edmundas Frėjus

Maironis - Lietuva Brangi
Aversas - variuotas aliuminis, 152 mm
Reversas - bronza, 152 mm
Dail. Erikas Daugulis


Donelaitis 1714 - 1780
1989 m., sidabruotas metalas, 50 mm
Dail. Saulius Bertulis 
 
  Henrikas Čigriejus
1991 m., bronza, 75 mm
Dail. Petras Repšys

Jonas Strielkūnas
1991 m., bronza, 77 mm
Dail. Petras Repšys

M.K.Čiurlionis 1975
1975 m., bronza, 59 mm
Dail. Gediminas Jokūbonis

M.K.Čiurlionis - Druskininkai
Tonuotas varis, 53 mm
Dail. Petras Garška

M.K.Čiurlionio 100-osios mirties 
metinėms paminėti
2011 m., auksuotas varis, 38 mm
Dail. Algirdas Bosas

Zigmas Gėlė Gaidamavičius  Naisiai
Metalo lydinys, 65 mm
Dail. Aloyzas Jonušauskas


Zigmo Gėlės literatūros muziejus
Vario lydinys, 67 mm
Dail. Aloyzas Jonušauskas 

Liudvikas Rėza 200
1976 m., bronza, 60 mm
Dail. Eduardas Jonušas

Simonas Stanevičius 1799 - 1848
1999 m., bronza, 51 mm
Dail. Antanas Žukauskas

Antanas Vaičiulaitis
1987 m. žalvaris, 92 mm,
Dail. Algirdas Bosas

J.Gruodžio aukštesn.muzikos m-kla
Tonuotas metalas, 96 mm
Dail. Aloyzas Jonušauskas

Juozas Mikėnas
1981 m., bronza, 127 mm
Dail. Skaistė Žilienė


 Vladimiras Dubeneckis
1992 m., varis, 67 mm
Dail. Edmundas Frėjus
 
K. Donelaičio vidurinė mokykla
1972 m., varis, 52 x 45 mm
Dail. inicialai C.M.

Povilas Višinskis
1991 m., variuotas metalas 103x73 mm
Dail. Stasys Žirgulis

Stuoka Gucevičius
Variuotas metalas, 95 mm

Gen. A. Ramanauskas - Vanagas
1918 - 1959
Lietuvos kariuomenės 
Kovinio parengimo centras
Tonuotas žalvaris, 53 mm


Kipras Petrauskas
1985 m., bronza, 60 mm
Dail. Petras Garška

Juozas Gruodis 100
1984 m., variuotas metalas, 105 mm

Stasys Šimkus
1987 m., variuotas metalas, 98 mm 
Dail. Antanas Žukauskas

 
Butkų Juzė
1988 m. žalvaris, 80 mm,
Dail. Algirdas Bosas 

 Zigmas Žemaitis
1984 m., varis, 53 mm
Dail. Antanas Žukauskas

Prof. Kazimierz Pelczar - 110
Vilniaus Universitetas 425
2004 m., bronza, 92 mm


 Antanas Jonynas
Lietuvos aklųjų draugijai 40 metų
1984 m., variuotas metalas, 133x73 mmMaironis 1862 - 1932
1982 m., bronza, 111 mm
Dail. Viktoras Palys

Maironis 1862 - 1932
1987 m., bronza, 60 mm
Dail. Gediminas Jokūbonis

Antanas Baranauskas
Tonuota bronza, 91 mm
Dail. Aloyzas Jonušauskas

Kristijonas Donelaitis - Metai
2014 m., tonuotas žalvaris, 51 mm
Dail. Skaistė Jūratė Žilienė

Juozas Aputis
1987 m., bronza, 77 mm
Dail. Petras Repšys
 
 
Sigitas Geda
Bronza, 75 mm
Dail. Petras Repšys 

M.K.Čiurlionis 1975
1975 m., bronza, 59 mm
Dail. Gediminas Jokūbonis

M.K.Čiurlionio bareljefas
1965 m., variuotas aliuminis
200 x 158 mm
Dail. Vladas Žuklys

M.K.Čiurlionis
Vario galvanoplastika
92 x 73 mm

M.K.Čiurlionio 100-osios mirties metinės
2011 m., žalvaris, 51 mm, numeruotas
Dail. Juozas Kalinauskas

Vydūnas 120
1988 m., bronza, 85 mm
Dail. Virgilijus A. Burba

Žemaitės bareljefas
1964 m., variuotas metalas, 170x140 mm
Dail. Vladas Žuklys

Žemaitė 1845 - 1921
Variuotas juodintas metalas, 214 mm
Dail. Vladas Žuklys

Vincas Kudirka
1965, variuotas metalas, 140x108 mm
Dail. Vladas Žuklys

Tarnaukite Lietuvai
G.Petkevičaitė - Bitė
2012 m., žalvaris, 51 mm
Dail. Alfridas Pajuodis

Daktaras Pranciškus Skorina 
Tonuotas metalas, 160 mm
Dail. Rimantas Daugintis

 Pranciškus Skorina
1990 m., varis, 39 mm
Dail. Aloyzas Jonušauskas

 
Pranciškus Skorina
1990 m., varis, 68 mm
Dail. Aloyzas Jonušauskas

Jonas Šliūpas
1994 m., varis, 81 mm
Dail. Edmundas Frėjus

Gydytoja, rezistentė, rašytoja
Dalia Grinkevičiūtė
2017 m., žalvaris, 51 mm
Dail. Skaistė Žilienė
 
Mykolas Žilinskas
Sidabruotas metalas, 49 mm

Petro Cvirkos bareljefas
Juodintas metalas
7 dešimtmetis, 103x65 mm

Petro Cvirkos bareljefas
Variuotas juodintas metalas
7 dešimtmetis, 137x102 mm

Prof. A. Telyčėnui penkiasdešimt
1978 m., vario galvanoplastika, 65 mm
Dail. Petras Garška

Vincas Baršauskas
1980 m., bronza, 170 mm
Dail. Stasys Giedraitis
Maironis 1862 - 1987
1987 m., vario lydinys, 86 mm
Dail. Kazimieras Valužis
 
Maironis 1862 - 1987
1987 m., vario lydinys, 45 mm
Dail. Kazimieras Valužis

Kristijonas Donelaitis 1964
1964 m., bronza, 59 mm
Dail. Gediminas Jokūbonis 


Jonas Juškaitis
1988 m., bronza, 76 mm
Dail. Petras Repšys 
 
Marcelijus Martinaitis
1989 m., bronza, 77 mm
Dail. Petras Repšys

 
Vilniaus M.K.Čiurlionio meno mokykla
Tonuotas varis, 53 mm
Dail. Petras Garška

M.K.Čiurlionis
Vario galvanoplastika, 88 mm


M.K.Čiurlioniui - 100
1975 m., aliuminis, 125 mmVincas Kudirka
1999 m., žalvaris, 60 mm
Dail. Gediminas Karalius

Vincas Kudirka
1999 m., sidabruotas žalvaris, 60 mm
Dail. Gediminas Karalius


Vincas Kudirka
1990, variuotas metalas, 100x100 mm
Dail. Erikas Daugulis 

Vincas Kudirka
1989, variuotas metalas, 89 mm
Dail. Rimantas Daugintis  

Salomėja Nėris 1904 - 1984
1984 m., sidabr. metalas,  52 mm
Dail. Petras Garška

Salomėja Nėris 1904 - 1984
1984 m., vario lydinys, 52 mm
Dail. Petras Garška

Kristijonas Donelaitis 1714-2014
2014 m., paauksuotas žalvaris, 38,6 mm
Dail. Elles Kloosterman

Kristijonas Donelaitis
1990 m., variuotas metalas, 84 mm
Dail. Vytautas Venslovas

Stasys Šalkauskas 1886 - 1941
1991 m., žalvaris, 60 mm
Dail. Audrius Kirstukas

 Stasys Šalkauskas 1886 - 1941
1991 m., lvaris, 60 mm
Dail. Audrius Kirstukas 
 
 
 Adomo Mickevičiaus biblioteka
1998 m., žalvaris, 51 mm
Dail. V.Jurevičius, skulpt. G.Paulauskis

Adomas Mickevičius Vilniuje
1990 m., variuotas metalas, 103 mm
Dail. Arūnas Kazys Kynas

 Generolas Jonas Žemaitis
Tonuotas žalvaris, 53 mm

Brig. Gen. Vladas Nagevičius
Vytauto Didžiojo Karo muziejus
Žalvaris, 37 mm
Dail. Antanas Žukauskas

Stasys Ušinskas
1990 m., žalvaris, 59 mm
Dail. Algirdas Bosas

Tadas Ivanauskas
1982 m.,, varis, 70 mm
Dail. Aloyzas Jonušauskas


Antanas Vienuolis
1982 m., variuotas aliuminis, 80 mm
Dail. Antanas Žukauskas


Antanas Vireliūnas
1987 m., varis, 71 mm 

Adolfas Šleževičius LR Premjeras
1994 m., tonuotas aliuminis, 210 mm
Dail. Juozas Kalinauskas

Gerardas Brazauskas Jubiliejaus proga
1995 m., tonuotas aliuminis, 195 mm
Dail. Juozas Kalinauskas