○ Lietuvos veikėjų proginiai medaliai

Dr. Jono Basanavičiaus bareljefas
Bronza, 180 x 120 mm
Dailininkas Bronius Šaliamoras
 

  
Maironis 1862 - 1932
1987 m., tonuotas žalvaris, 60 mm
Dail. Petras Gintalas

Maironis 1862 - 1932
1987 m., sidabruotas žalvaris, 60 mm
Dail. Petras Gintalas

  Maironis
1987 m., vario lydinys, 68 mm
Dail. Edmundas Frėjus
 
 Kristijonas Donelaitis
1988 m., tonuotas varis, 60 mm
Dail. Petras Gintalas


Pranciškus Skorina
1990 m., varis, 68 mm
Dail. Aloyzas Jonušauskas

  Henrikas Čigriejus
1991 m., bronza, 75 mm
Dail. Petras Repšys

Jonas Strielkūnas
1991 m., bronza, 77 mm
Dail. Petras Repšys

M.K.Čiurlionis 1975
1975 m., bronza, 59 mm
Dail. Gediminas Jokūbonis

M.K.Čiurlionis - Druskininkai
Tonuotas varis, 53 mm
Dail. Petras Garška

M.K.Čiurlionio 100-osios mirties 
metinėms paminėti
2011 m., auksuotas varis, 38 mm
Dail. Algirdas BosasDonelaitis 1714 - 1780
1989 m., sidabruotas metalas, 50 mm
Dail. Saulius Bertulis 
 
Zigmas Gėlė Gaidamavičius  Naisiai
Metalo lydinys, 65 mm
Dail. Aloyzas Jonušauskas


Zigmo Gėlės literatūros muziejus
Vario lydinys, 67 mm
Dail. Aloyzas Jonušauskas 

Kauno miesto burmistras
Jonas Vileišis
2009 m., sidabruotas žalvaris, 51 mm
Dail. Petras Gintalas

Liudvikas Rėza 200
1976 m., bronza, 60 mm
Dail. Eduardas Jonušas

Simonas Stanevičius 1799 - 1848
1999 m., bronza, 51 mm
Dail. Antanas Žukauskas

Antanas Vaičiulaitis
1987 m. žalvaris, 92 mm,
Dail. Algirdas Bosas

J.Gruodžio aukštesn.muzikos m-kla
Tonuotas metalas, 96 mm
Dail. Aloyzas Jonušauskas

Juozas Mikėnas
1981 m., bronza, 127 mm
Dail. Skaistė Žilienė


 Vladimiras Dubeneckis
1992 m., varis, 67 mm
Dail. Edmundas Frėjus
 
K. Donelaičio vidurinė mokykla
1972 m., varis, 52 x 45 mm
Dail. inicialai C.M.

 Zigmas Žemaitis
1984 m., varis, 53 mm
Dail. Antanas Žukauskas

M.K.Čiurlioniui - 100
1975 m., aliuminis, 125 mm

Povilas Višinskis
1991 m., variuotas metalas 103x73 mm
Dail. Stasys Žirgulis

Stuoka Gucevičius
Variuotas metalas, 95 mm

Gen. A. Ramanauskas - Vanagas
1918 - 1959
Lietuvos kariuomenės 
Kovinio parengimo centras
Tonuotas žalvaris, 53 mm


Kipras Petrauskas
1985 m., bronza, 60 mm
Dail. Petras Garška

Juozas Gruodis 100
1984 m., variuotas metalas, 105 mm

Stasys Šimkus
1987 m., variuotas metalas, 98 mm 
Dail. Antanas Žukauskas

Vydūnas 1868 - 1953
1982 m., bronza, 215 mm
Dail. Petras Gintalas

Vladas Drėma Vilniaus saugotojas
Dvi plaketės 119 x 100 mm
1993 m., žalvaris
Dail. Petras Gintalas

Simonas Daukantas
1993 m., tonuota bronza, 150 mm
Dail. Petras Gintalas 
 
Juozas Aputis
1987 m., bronza, 77 mm
Dail. Petras Repšys
 
 
Sigitas Geda
Bronza, 75 mm
Dail. Petras Repšys

M.K.Čiurlionis 1975
1975 m., bronza, 59 mm
Dail. Gediminas Jokūbonis

M.K.Čiurlionio bareljefas
1965 m., variuotas aliuminis
200 x 158 mm
Dail. Vladas Žuklys

M.K.Čiurlionis
Vario galvanoplastika
92 x 73 mm

Vincas Kudirka
1965, variuotas metalas, 140x108 mm
Dail. Vladas Žuklys

Vydūnas 120
1988 m., bronza, 85 mm
Dail. Virgilijus A. Burba

Kauno miesto burmistras
Jonas Vileišis
2009 m., bronza, 215 mm
Dail. Petras Gintalas

Žemaitės bareljefas
Variuotas metalas, 170x140 mm
Dail. Vladas Žuklys

Žemaitė 1845 - 1921
Variuotas juodintas metalas, 214 mm
Dail. Vladas Žuklys

Tarnaukite Lietuvai
G.Petkevičaitė - Bitė
2012 m., žalvaris, 51 mm
Dail. Alfridas Pajuodis

 Pranciškus Skorina
1990 m., varis, 39 mm
Dail. Aloyzas Jonušauskas
  
Petro Galaunės 100 gimimo metinės
 1990 m., sidabr. metalas, 50 mm
Dail. Petras Gintalas

Maironis - Lietuva Brangi
Aversas - variuotas aliuminis, 152 mm
Reversas - bronza, 152 mm
Dail. Erikas Daugulis

Jonas Šliūpas
1994 m., varis, 81 mm
Dail. Edmundas Frėjus

Gydytoja, rezistentė, rašytoja
Dalia Grinkevičiūtė
2017 m., žalvaris, 51 mm
Dail. Skaistė Žilienė

Brig. Gen. Vladas Nagevičius
Vytauto Didžiojo Karo muziejus
Žalvaris, 37 mm
Dail. Antanas Žukauskas

Petro Cvirkos bareljefas
Juodintas metalas
7 dešimtmetis, 103x65 mm

Petro Cvirkos bareljefas
Variuotas juodintas metalas
7 dešimtmetis, 137x102 mm


 Antanas Jonynas
Lietuvos aklųjų draugijai 40 metų
1984 m., variuotas metalas, 133x73 mm 
Maironis 1862 - 1932
1987 m., vario lydinys, 60 mm
Dail. Petras Gintalas

Maironis 1862 - 1987
1987 m., vario lydinys, 86 mm
Dail. Kazimieras Valužis
 
Maironis 1862 - 1987
1987 m., vario lydinys, 45 mm
Dail. Kazimieras Valužis

Kristijonas Donelaitis 1964
1964 m., bronza, 59 mm
Dail. Gediminas Jokūbonis 

Daktaras Pranciškus Skorina
Tonuotas metalas, 160 mm
Dail. Rimantas Daugintis

Jonas Juškaitis
1988 m., bronza, 76 mm
Dail. Petras Repšys 
 
Marcelijus Martinaitis
1989 m., bronza, 77 mm
Dail. Petras Repšys

 
Vilniaus M.K.Čiurlionio meno mokykla
Tonuotas varis, 53 mm
Dail. Petras Garška

M.K.Čiurlionis
Vario galvanoplastika, 88 mm


Vincas Kudirka
1999 m., žalvaris, 60 mm
Dail. Gediminas Karalius

Vincas Kudirka
1999 m., sidabruotas žalvaris, 60 mm
Dail. Gediminas Karalius


Vincas Kudirka
1990, variuotas metalas, 100x100 mm
Dail. Erikas Daugulis 

Vincas Kudirka
1989, variuotas metalas, 89 mm
Dail. Rimantas Daugintis  

Kauno miesto burmistras
Jonas Vileišis
2009 m., žalvaris, 51 mm
Dail. Petras Gintalas

Salomėja Nėris 1904 - 1984
1984 m., sidabr. metalas,  52 mm
Dail. Petras Garška

Salomėja Nėris 1904 - 1984
1984 m., vario lydinys, 52 mm
Dail. Petras Garška

Kristijonas Donelaitis
1990 m., variuotas metalas, 84 mm
Dail. Vytautas Venslovas

Kristijonas Donelaitis 1714-2014
2014 m., paauksuotas žalvaris, 38,6 mm
Dail. Elles Kloosterman

Stasys Šalkauskas 1886 - 1941
1991 m., žalvaris, 60 mm
Dail. Audrius Kirstukas

 Stasys Šalkauskas 1886 - 1941
1991 m., lvaris, 60 mm
Dail. Audrius Kirstukas 
 
 
 Adomo Mickevičiaus biblioteka
1998 m., žalvaris, 51 mm
Dail. V.Jurevičius, skulpt. G.Paulauskis

Adomas Mickevičius Vilniuje
1990 m., variuotas metalas, 103 mm
Dail. Arūnas Kazys Kynas

 Generolas Jonas Žemaitis
Tonuotas žalvaris, 53 mm


Stasys Ušinskas
1990 m., žalvaris, 59 mm
Dail. Algirdas Bosas

Tadas Ivanauskas
1982 m.,, varis, 70 mm
Dail. Aloyzas Jonušauskas


Antanas Vienuolis
1982 m., variuotas aliuminis, 80 mm
Dail. Antanas Žukauskas


Antanas Vireliūnas
1987 m., varis, 71 mm 


 
Butkų Juzė
1988 m. žalvaris, 80 mm,
Dail. Algirdas Bosas


Vincas Baršauskas
1980 m., bronza, 170 mm
Dail. Stasys Giedraitis