○ Petro Gintalo medaliai

Petras Gintalas – Lietuvos skulptorius, vienas žinomiausių šiandienos medalininkų. 
Gyvena ir kuria Telšiuose, dirba VDA Telšių fakultete. Sukūrė apie 100 medalių, plakečių, proginių monetų projektų. 
Medalius kuria nuo 1974 metų. Skulptoriaus kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis Čiurlionio dailės muziejus, 
Žemaičių muziejus Alka, K.Donelaičio memorialinis muziejus, Britų muziejus.
Maironis 1862 - 1932
1987 m., žalvaris, kaltas, 60 mm


 Kristijonas Donelaitis
1988 m., varis, kaltas, 60 mm


Vladas Drėma Vilniaus saugotojas
1993 m., dvi plaketės
Bronza, lieta, 119 x 100 mm x 2


Palanga - Laiminantis Kristus
1993 m., žalvaris, kaltas, 51 mm


Kovo 11 - Nepriklausomybės
atkūrimo diena
1995 m., žalvaris, kaltas, 37 mm
Averso autorius dail. A. Olbutas


Pirmajai Lietuvos mokyklai 600 metų
1997 m., žalvaris, kaltas, 34 mm


Kauno burmistras Jonas Vileišis
2009 m., sidabruotas varis, 51 mm
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 100-osioms gimimo metinėms
1974 m., bronza, lieta, 230 x 190 mm


Vydūnas 1868 - 1953
1982 m., bronza, lieta, 215 mm


Tėvas Bonifacas Gintalas
1984 m., bronza, lieta, 210 mm


Dr. Paulius Breivis
1990 m., bronza, lieta, 175 mm


Simonas Daukantas
1993 m., bronza, lieta, 150 mm


Kauno miesto savivaldai 600  
2008 m., žalvaris, kaltas, 51 mm


Kauno burmistras Jonas Vileišis
2009 m., bronza, lieta, Ø 215 mm
Aversas


Palanga - Lietuvos kultūros sostinė
2013 m., žalvaris, kaltas, 60 mmIeva Simonaitytė
1987 m., bronza, lieta, 130 mm
Aversas

Paulius Galaunė 
 1990 m., varis dengtas baltu metalu, 
kaltas, 50 mm


Dr. Jonas Šliūpas
1992 m., bronza, lieta, 205 x 100 mm


Vyskupas Ignas Masalskis
1994 m., žalvaris, kaltas, 51 mm


Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko
50-ies metų kunigystės jubiliejus
1996 m., žalvaris, kaltas, 51 mmKlaipėdos Universitetas
1997 m., sidabras, kaltas, 34 mm


Kauno burmistras Jonas Vileišis
2009 m., žalvaris, kaltas, 51 mm