○ Lietuvos istorijos įvykiai medaliuose


Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti. 1009 - 2009
2009 m., žalvaris, Ø 70 mm
Dail. Juozas Kalinauskas
Bendraautorė Lina Kalinauskaitė


 
Gediminas - Didysis Lietuvos kunigaikštis
1996 m., žalvaris, 50 mm
Dail. V.Kašuba/A.Vaičekauskas

Mindaugas - Lietuvos karalius
2003 m., žalvaris, 51 mm
Dail. Juozas Kalinauskas

  
  Lietuvos krikščionybės jubiliejus 600
1986 m., bronza, 76 mm
Dail. Vytautas Kašuba


Vytauto Didžiojo paminklas Kaune
1990 m., baltas metalas, 60 mm
Dail. Gediminas Lašas
 
 Vytautas 1392 - 1430
Žalvaris, 60 mm
   
Vytauto Didžiojo jubiliejui atminti
1430 - 1980
1980 m., aliuminis, fototipija, 65 mm

Vilnius Lietuvos sostinė 1323
Aliuminio lydinys, 67 mm


Vilnius
Žalvaris, 60 mm
Dail. Alvydas Drūlia 

Pasvalys įkurtas 1497 metais
1997 m., tonuotas varis, 60 mm, 
Dail. Skaistė Žilienė

 
Lietuvos Krikštas 1387 m.
2011 m., auksuotas varis, 38,6 mm
Dail.  Algirdas Bosas / Petras Repšys
 
 Lietuvos vardo tūkstantmetis
2009 m., vario-nikelio lydinys, 37 mm
Dail. Giedrius Paulauskis 

Pergalingiems LDK mūšiams atminti
2013 m., vario-nikelio lydinys, 25 mm
Dail. Giedrius Paulauskis 
 
 
 
 
 


Lithuania 1918 - 1968
1968 m., sidabras, 40 mm
Išleistas Kanadoje


Lithuania 1918 - 1968
1968 m., varis, 40 mm
Išleistas Kanadoje


Atgimimo medalis
1988 m., žalvaris, 50 mm
Dail. Jonas Žukas


Nebus taikos be laisvos Lietuvos
1948. II. 16
1948 m., žalvaris, 40 mm
 
 
Lietuvos Respublikos Seimas
1998 m., sidabras, 51 mm
Dail. Giedrius Paulauskis

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
15-osioms metinėms
2005 m., sidabras, 37 mm
 Dail. Giedrius Paulauskis
 
Lietuva atkurta 1990.03.11
1990 m., varis, 64 mm
Dail. Alvydas Drūlia

Lietuvos trėmimai 1941.06.14.
2010 m., auksuotas varis, 38,6 mm
Dail. Algirdas Bosas / Petras Repšys

Sausio tryliktoji 1991 - 1996
1996 m., sidabruotas žalvaris, 51 mm
Dail. Antanas Vaičekauskas 
 
Sausio tryliktoji 1991 - 1996
1996 m., žalvaris, 51 mm
Dail. Antanas Vaičekauskas 
 
Buvome, esame, būsime kartu.
1991 sausio 13
1992 m., varis, 51 mm
Dail. Antanas Vaičekauskas


 Vasario 16-oji
1990 m., variuotas aliuminis, 60 mm
  
Gediminas - Didysis 
Lietuvos kunigaikštis
2003 m., sidabras, 51 mm
Dail. T.Chait/G.Paulauskis

Morta - Lietuvos karalienė 
2004 m., žalvaris, 51 mm
Dail. Juozas Kalinauskas

Lietuvos krikščionybės jubiliejus 600
1986 m., paauksuota bronza, 76 mm
Dail. Vytautas Kašuba
 
Kęstutis - Didysis Lietuvos Kunigaikštis
1345 - 1382
Variuotas aliuminis, 235 mm
 
Vytauto Didžiojo paminklas Kaune
1990 m., žalvaris, 60 mm
Dail. Gediminas Lašas
 
 Vytautas Didysis 1392 - 1430
Varis, skersmuo 60 mm


Medalis Radvilai Juodajam
2006 m., tonuotas žalvaris, 51 mm
Dail. J.Kalinauskas / L.Kalinauskaitė


Martynas Mažvydas - Katekizmas
1997 m., bronza, 60 mm
Dail. Petras Repšys 


Vilnius
Tonuotas žalvaris, 60 mm
Dail. Alvydas Drūlia

 Kretingai suteiktos Magdeburgo teisės
1992 m., varis, 50 mm
Dail. Antanas Vaičekauskas

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio
motorizuotas pėstininkų batalionas
Žalvaris, 53 mm

 Vilnius Lietuvos sostinė
Tonuotas žalvaris, 60 mm
XX a. ISTORIJOS ĮVYKIAI
MEDALIUOSE
  
Presidents of Lithuania
1968 m., sidabras, 38 mm
Išleistas JAV
 
LR prezidentas Antanas Smetona
2002 m., auksuotas varis, 39 mm
  
Augustinas Voldemaras 1883 - 1940
1968 m., vario lydinys, 50 mm
Dail. K.G. Luke, išleistas Australijoje

LR prezidentas Kazys Grinius
1994 m., variuotas metalas, 205 mm
Dail. Juozas Kalinauskas

LR Prezidentas Dr. Kazys Grinius
1994 m., žalvaris, 37 mm
Išleistas palaikų perlaidojimo proga
Dail. Kęstutis Balčiūnas

Lietuvos nepriklausomybės kovos
1918 - 1923
2017 m., vario galvanoplastika,
sidabravimas, 60 mm

Lietuvos užsienio reikalų ministras
Juozas Urbšys 1896 - 1991
Sidabruotas žalvaris, 70 mm
Dail. Petras Repšys

Vilniaus Didžiojo Seimo 
100-ioms metinėms
2005 m., sidabras, 37 mm
Dail. Giedrius Paulauskis 

Lietuva - Tėvynė mūsų
Tonuotas žalvaris, 60 mm
Dail. Petras Deltuva

Sausio 13-osios atminimo medalis
1994 m. laida, chromuotas vario lydinys
Dail. N.Treinys

Valdas Adamkus LR Prezidentas
1998 - 2003
2004 - 2009
Vario galvanoplastika, 180 mm


LR Prezidento Valdo Adamkaus
inauguracijos plaketė
1998 02 26, bronza, 73x63 mm

 
Gediminas Įkūrėjas 1323 - 1973
1973 m., žalvaris, 77 mm
Dail. Petras Garška

 
Saulės - Šiaulių mūšiui 770 m.
2006 m., žalvaris, 51 mm
 Dail. Juozas Kalinauskas

Lietuvos krikščionybės jubiliejus 600
1986 m., sidabras, 38 mm
Dail. Vytautas Kašuba

 Vytauto Didžiojo paminklas Kaune
1990 m., tonuotas varis, 60 mm
Dail. Gediminas Lašas

Vytautas 1392 - 1430
Žalvaris, skersmuo 60 mm


Biržų miesto Magdeburgo teisės
2009 m., sidabruotas žalvaris, 51 mm
Dail. Lina Kalinauskaitė

Trakų pilis
1986 m., varis, 68 mm
 Dail. Albinas Purys

 
Vilnius
Žalvaris, 60 mm
Dail. Alvydas Drūlia  

Klaipėda įkurta 1252 metais
Tonuotas varis, 54 mm


Mindaugo karūnavimas 1253-07-06
2009 m.,  auksuotas varis, 38,6 mm
Dail. G. Paulauskis / P. Repšys


Oršos mūšis 1514-09-08
2010 m., auksuotas varis, 38,6 mm
Dail.  Algirdas Bosas / Petras Repšys
 

 
 
 
 

Mindaugas King of Lithuania
1968 m., sidabras, 38 mm
Dail. Vytautas Kašuba
Išleistas JAV

Lietuvos sukilimo 125 m. paminėjimui
1989 m., bronza, 73 mm
Dail. Rimantas A. Kunčas-Žemaitis
 Išleistas JAV

Rainiai 1941 VI 24-25
1989 m., varis, 100 mm
Dail. Romualdas Inčirauskas Lietuvos Sąjūdis 1988 - 1998
1998 m., juodintas žalvaris, 51 mm
Dail. A.Žukauskas / G.Paulauskis

Lietuvos Respublikos Seimas
1995 m., žalvaris, 37 mm
Dail. A.Olbutas / P.Gintalas

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis
 1998 m., žalvaris, 35 mm
Dail. Juozas Kalinauskas

Lietuvos Respublikos 
Prezidentūra
2004 m., tonuotas žalvaris, 60 mm
Dail. Giedrius Paulauskis 

 
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Artūras Paulauskas
2004 m., tonuotas žalvaris, 60 mm
Dail. Giedrius Paulauskis 

Nušalintas Prezidentas
Rolandas Paksas
2003 m., tonuotas žalvaris, 60 mm
Dail. Giedrius Paulauskis 

Lithuania Restituta Ukmergė
1918 - Vasario 16 - 1990
1990 m., tonuotas metalas, 93 mm

Lietuvos Respublikos Seimas
Tonuotas žalvaris,  51 mm


Vytis
Žalvaris, 95 x 80 mm