○ Lietuvos istorijos įvykiai medaliuose

Vytis
Žalvaris, 95 x 80 mm
 


 
Gediminas - Didysis Lietuvos kunigaikštis
1996 m., žalvaris, 50 mm
Dail. V.Kašuba/A.Vaičekauskas


Mindaugas - Lietuvos karalius
2003 m., žalvaris, 51 mm
Dail. Juozas Kalinauskas


  
  Lietuvos krikščionybės jubiliejus 600
1986 m., bronza, 76 mm
Dail. Vytautas KašubaVytauto Didžiojo paminklas Kaune
1990 m., baltas metalas, 60 mm
Dail. Gediminas Lašas

 
 Vytautas 1392 - 1430
Žalvaris, 60 mm

   
Palanga - Laiminantis Kristus
1993 m., žalvaris, 51 mm
Dail. Petras Gintalas


 
Lietuvos kultūros sostinė 2013
2013 m., bronza, 60 mm
Dail. Petras Gintalas 


Vilnius
Žalvaris, 60 mm
Dail. Alvydas Drūlia
 

Vilnius Lietuvos sostinė 1323
Aliuminio lydinys, 67 mm


Mindaugo karūnavimas 1253-07-06
2009 m.,  auksuotas varis, 38,6 mm
Dail. G.Paulauskis / P.Repšys


 
Lietuvos Krikštas 1387 m.
2011 m., auksuotas varis, 38,6 mm
Dail.  Algirdas Bosas / Petras Repšys
  
 
 
 
 
 Lithuania 1918 - 1968
1968 m., sidabras, 40 mm
Išleistas Kanadoje


Lithuania 1918 - 1968
1968 m., varis, 40 mm
Išleistas Kanadoje


Atgimimo medalis
1988 m., žalvaris, 50 mm
Dail. Jonas Žukas

 
 
Lietuvos Respublikos Seimas
1998 m., sidabras, 51 mm
Dail. Giedrius Paulauskis

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
15-osioms metinėms
2005 m., sidabras, 37 mm
 Dail. Giedrius Paulauskis
 
 
Lietuva atkurta 1990.03.11
1990 m., varis, 64 mm
Dail. Alvydas Drūlia


Lietuvos trėmimai 1941.06.14.
2010 m., auksuotas varis, 38,6 mm
Dail. Algirdas Bosas / Petras Repšys


Sausio tryliktoji 1991 - 1996
1996 m., sidabruotas žalvaris, 51 mm
Dail. Antanas Vaičekauskas 
 

Sausio tryliktoji 1991 - 1996
1996 m., žalvaris, 51 mm
Dail. Antanas Vaičekauskas 
 

Buvome, esame, būsime kartu.
1991 sausio 13
1992 m., varis, 51 mm
Dail. Antanas Vaičekauskas
Gediminas - Didysis 
Lietuvos kunigaikštis
2003 m., sidabras, 51 mm
Dail. T.Chait/G.Paulauskis

Morta - Lietuvos karalienė 
2004 m., žalvaris, 51 mm
Dail. Juozas Kalinauskas

Kęstutis - Didysis Lietuvos Kunigaikštis
1345 - 1382
Variuotas aliuminis, 235 mm

Lietuvos krikščionybės jubiliejus 600
1986 m., paauksuota bronza, 76 mm
Dail. Vytautas Kašuba
  
Vytauto Didžiojo paminklas Kaune
1990 m., žalvaris, 60 mm
Dail. Gediminas Lašas
 
 Vytautas Didysis 1392 - 1430
Varis, skersmuo 60 mm

Medalis Radvilai Juodajam
2006 m., tonuotas žalvaris, 51 mm
Dail. J.Kalinauskas / L.Kalinauskaitė


Martynas Mažvydas - Katekizmas
1997 m., bronza, 60 mm
Dail. Petras Repšys 


Vilnius
Tonuotas žalvaris, 60 mm
Dail. Alvydas Drūlia

 Kretingai suteiktos Magdeburgo teisės
1992 m., varis, 50 mm
Dail. Antanas Vaičekauskas

 Vilnius Lietuvos sostinė
Tonuotas žalvaris, 60 mm

 
Lietuvos vardo tūkstantmetis
2009 m., vario-nikelio lydinys, 37 mm
Dail. Giedrius Paulauskis 
XX a. ISTORIJOS ĮVYKIAI
MEDALIUOSE
  
Presidents of Lithuania
1968 m., sidabras, 38 mm
Išleistas JAV
 
 
Augustinas Voldemaras 1883 - 1940
1968 m., vario lydinys, 50 mm
Išleistas Australijoje


LR prezidentas Kazys Grinius
1994 m., variuotas metalas, 205 mm
Dail. Juozas Kalinauskas


LR Prezidentas Dr. Kazys Grinius
1994 m., žalvaris, 37 mm
Išleistas palaikų perlaidojimo proga
Dail. Kęstutis Balčiūnas

Lietuvos užsienio reikalų ministras
Juozas Urbšys 1896 - 1991
Sidabruotas žalvaris, 70 mm
Dail. Eglė Žilionytė - Dūdėnienė

 
Vilniaus Didžiojo Seimo 
100-ioms metinėms
2005 m., sidabras, 37 mm
Dail. Giedrius Paulauskis 


Lietuva - Tėvynė mūsų
Tonuotas žalvaris, 60 mm
Dail. Petras Deltuva


Sausio 13-osios atminimo medalis
1994 m. laida, chromuotas vario lydinys
Dail. N.Treinys


Lietuvos Respublikos Seimas
Tonuotas žalvaris,  51 mmLR Prezidento Valdo Adamkaus
inauguracijos plaketė
1998 02 26, bronza, 73x63 mm


 Vasario 16-oji
1990 m., variuotas aliuminis, 60 mm
  

Gediminas Įkūrėjas 1323 - 1973
1973 m., žalvaris, 77 mm
Dail. Petras Garška


 
Saulės - Šiaulių mūšiui 770 m.
2006 m., žalvaris, 51 mm
 Dail. Juozas Kalinauskas


Lietuvos krikščionybės jubiliejus 600
1986 m., sidabras, 38 mm
Dail. Vytautas Kašuba


 Vytauto Didžiojo paminklas Kaune
1990 m., tonuotas varis, 60 mm
Dail. Gediminas Lašas
 

Vytautas 1392 - 1430
Žalvaris, skersmuo 60 mmBiržų miesto Magdeburgo teisės
2009 m., sidabruotas žalvaris, 51 mm
Dail. Lina Kalinauskaitė


Kauno miesto savivaldai 600  
2008 m., žalvaris, 51 mm
Dail. Petras Gintalas 


 
Vilnius
Žalvaris, 60 mm
Dail. Alvydas Drūlia 
 

Trakų pilis
1986 m., varis, 68 mm
 Dail. Albinas Purys

Klaipėda įkurta 1252 metais
54 mm, tonuotas varis
 


Oršos mūšis 1514-09-08
2010 m., auksuotas varis, 38,6 mm
Dail.  Algirdas Bosas / Petras Repšys
 

 
 
 
 

Mindaugas King of Lithuania
1968 m., sidabras, 38 mm
Dail. Vytautas Kašuba
Išleistas JAV

Lietuvos sukilimo 125 m. paminėjimui
1989, bronza, 73 mm, Išleistas JAV
Dail. Rimantas A. Kunčas-Žemaitis


Rainiai 1941 VI 24-25
1989 m., varis, 100 mm
Dail. Romualdas Inčirauskas Lietuvos Sąjūdis 1988 - 1998
1998 m., juodintas žalvaris, 51 mm
Dail. A.Žukauskas / G.Paulauskis


Lietuvos Respublikos Seimas
1995 m., žalvaris, 37 mm
Dail. A.Olbutas / P.Gintalas


Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis
 1998 m., žalvaris, 35 mm
Dail. Juozas Kalinauskas

Lietuvos Respublikos 
Prezidentūra
2004 m., tonuotas žalvaris, 60 mm
Dail. Giedrius Paulauskis 


 
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Artūras Paulauskas
2004 m., tonuotas žalvaris, 60 mm
Dail. Giedrius Paulauskis 


Nušalintas Prezidentas
Rolandas Paksas
2003 m., tonuotas žalvaris, 60 mm
Dail. Giedrius Paulauskis 

 
Lithuania Restituta Ukmergė
1918 - Vasario 16 - 1990
1990 m., tonuotas metalas, 93 mm