Nepriklausomos Lietuvos medaliai 1918 - 1940

 
 
Pirmasis lietuviškas proginis medalis
 
JAV lietuviai, susibūrę į Lietuvos numizmatikos ir istorijos draugiją 1919 metais išleido pirmąjį lietuvišką proginį medalį, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės 1-osioms metinėms paminėti. Pagal J.Kudirkos bei A.Račkaus projektus medalį sukūrė JAV gyvenantis belgų kilmės skulptorius Albertas L. Van den Berghenas. Buvo nukaltas vienas auksinis bei 300 bronzinių medalių.
 
 
Albertas L. Van den Berghenas
"PIRMASAI LIETUVOS PREZIDENTAS 1919"
Medalis Lietuvos valstybės atkūrimui paminėti
Bronza, skersmuo 50 mm
 
 
 
 
 
Skulptoriaus Petro Rimšos kūryba
 
 
 
Petras Rimša (1881-1961) – lietuvių skulptorius, medalistas, grafikas.
    P. Rimša išgarsėjo kaip patriotinės simbolikos skulptūrų „Artojas“ (1907 m.), „Lietuvos mokykla 1864–1904“ (1906 m. ),
„Skausmas“ (1916 m.) ir kt. autorius.  1923 m. pradėjo kurti medalius, daugiausia jubiliejinius −
Vilniaus įkūrimo 600 metų (1925 m.), Vytauto Didžiojo mirties 500 metų (1930 m.). Geriausius medalius liedino Šveicarijoje.
Daugiausia jų nuliejo 1925 - 1930 metais. Dalyvavo beveik visose lietuvių dailės parodose.
1928 m. ir 1935–1938 m. keliavo bei rengė parodas JAV. Savo kūrinius padovanojo M. K. Čiurlionio dailės galerijai. 


Lietuvos bažnytinės provincijos
įkūrimo medalis, 1927 m.
Paauksuota bronza, skersmuo 60 mm
   
 
Klaipėdos sukilimo 5-ųjų metinių
atminimo medalis, 1928 m.
Tonuota bronza, skersmuo 60 mm
 
 
Kaipėdos sukilimo 5-ųjų metinių
atminimo medalis, 1928 m.
Bronza, skersmuo 35 mm
 
 
Vilniaus 600 metų jubiliejus,
1923 m., nukaltas 1996 m.
Tonuotas varis, skersmuo 46 mm

Šaulių Žvaigždės medalis, 1939 m.
Bronza, skersmuo 35 mm

 

Lietuvos Respublikos Teisėjo ženklas
Tonuotas žalvaris, 70 x 55 mm
Atkurtas po 1990 m., I laidos

 
Vytauto Didžiojo ordino medalis
 1930 m., bronza, 39 x 37 mm
Dailininkas Petras Tarabilda
 
 
 
 
 
 
 

  Parodos aukso medalis
1930 m., auksuotas varis, Ø 60 mm
Dailininkas Adomas Galdikas
Kaltas Huguenin Sc. (Šveicarija)
Lietuvos prezidento
Antano Smetonos bareljefas
Variuotas metalas, 240 x 180 mm
Dailininkas Bronius ŠaliamorasŽemaičių vyskupijos jubiliejus
 
Žemaičių Vyskupijos 500 m.
jubiliejaus ženklelis
1921 m., aliuminis, skersmuo 37 mm
Lietuvos bažnytinės provincijos
įkūrimo medalis, 1927 m.
Tonuota bronza, skersmuo 60 mm


Vytauto Didžiojo mirties 500-ųjų
metinių atminimo medalis, 1930 m.
Tonuota bronza, skersmuo 100 mm
Tvirtinamas ant marmuro postamento

 
Vytauto Didžiojo mirties 500-ųjų
metinių atminimo medalis, 1930 m.
Tonuota bronza, skersmuo 60 mm

 
Vytauto Didžiojo mirties 500-ųjų
metinių atminimo medalis, 1930 m.
Bronza, skersmuo 35 mm
 

Vytauto Didžiojo mirties 500-ųjų
metinių atminimo medalis, 1930 m.
Nukaltas 2011 m.
Sidabras, skersmuo 33 mm

Vytauto Didžiojo mirties 500-ųjų
metinių atminimo medalis, 1930 m.
Nukaltas 2011 m.
Varis padengtas auksu,
skersmuo 38,6 mmTarpukario Lietuvos
 apdovanojimų medaliai
Tarpukario apdovanojimus kūrė žymūs to meto dailininkai. Dauguma medalių buvo kaldinami Šveicarijoje.
 
 
Lietuvos nepriklausomybės medalis
1928 m., bronza, skersmuo 36 mm
Dailininkas Juozas Zikaras 
 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis
1928 m., bronza, skersmuo 38 mm
Dailininkas Adomas Smetona
 
  
Lietuvos žemės ūkio ir
pramonės paroda 1930 m.

Parodos sidabro medalis
1930 m., sidabruotas varis, Ø 60 mm
Dailininkas Adomas Galdikas
Kaltas Huguenin Sc. (Šveicarija)
Pirmoji Lietuvos
Tautinė Olimpiada 1938
 
Tautinės Olimpiados III vietos medalis
1938 m., bronza, skersmuo 60 mm
Dailininkas Jonas Burba
Kaltas Huguenin Sc. (Šveicarija)

Vytautas Didysis Lietuvos kunigaikštis
500 m. mirties sukaktuvės Chicago
1930 m., aliuminis, skersmuo 31 mm
Išleistas Čikagoje, JAV

Lietuvos bažnytinės provincijos
įkūrimo medalis, 1927 m.
Sidabruotas metalas, skersmuo 60 mm
 
 
Didžiojo Vilniaus Seimo medalis
1905 - 1925 m., 1925 m.
Tonuota bronza, skersmuo 60 mm
 
 
Didžiojo Vilniaus Seimo medalis
1905 - 1925 m., 1925 m.
Bronza, skersmuo 35 mm
 
 
Vilniaus 600 metų jubiliejus,
1923 m., nukaltas 1996 m.
bronza, skersmuo 46 mm
 
 

Rašytojos Žemaitės medalis,
1926 m.  (kopija)
Žalvaris, 95 x 70 mm

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DLK Gedimino ordino medalis
1930 m., bronza, skersmuo 36 mm
Dailininkas Jonas Burba
 
 
 
 
 
 
  
Parodos bronzos medalis
1930 m., bronza, Ø 60 mm
Dailininkas Adomas Galdikas
Kaltas Huguenin Sc. (Šveicarija) 

Lietuvos prezidento
Antano Smetonos plaketė
Bronza,  70 x 48 mm
Dailininkas Juozas ZikarasVytauto Didžiojo metai
 
Dainų šventės Kaune atminimo ženklas
Skirtas dainų šventės dalyviams
1930 m., bronza, skersmuo 26 mm
Dailininkas V. Čekauskas
 

Comments