○ Krikščioniškos tematikos medaliai

Plaketė "Jonas Paulius II Lietuvoje"
1993 m., vario lydinys, 77 x 60 mm
Dail. Romualdas InčirauskasŠv.Kazimieras Patronus Lituaniae
1983 m., sidabras proof, 45 mm
Dail. Petras Vaškys

Šventasis Kazimieras -
Lietuvos globėjas
1984 m., žalvaris, 53 mm
Dail. Antanas Žukauskas

Palaimintasis Vyskupas
Jurgis Matulaitis
Sidabravimas, 51 mm
Dail. Petras Garška

Lietuvos krikšto
600 metų jubiliejus
1987 m., žalvaris, 66 mm
Dail. Jonas Žukas

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
apsilankymas Lietuvoje
1993 m., žalvaris, 53 mm
Dail. Leonas Pivoriūnas


Jonas Paulius II Lietuvoje
1993 m., tonuotas varis, 51 mm
Dail. Erikas Daugulis

Kryžių kalnas
1997 m., tonuotas žalvaris, 50 mm
Dail. Antanas Žukauskas

Vyskupas Ignas Masalskis
1994 m., žalvaris, 51 mm
Dail. Petras Gintalas

Šv. Rapolas Kalinauskas
1983 m., tompakas, 60 mm
Dail. Ewa Olszewska-Borys

Šv. Onos bažnyčia
Žalvaris, 51 mm
Dail. Antanas Olbutas

Krikšto sakramento atminimas
Žalvaris, 37 mm

Krikšto sakramento atminimas
Sidabravimas, 37 mm


Krikšto sakramento atminimas
Varis, 37 mm

Vyskupo Liudo Povilionio
Kunigystės Jubiliejus
1984 m., varis, 45 mm

Labanoro bažnyčios varpinė 1820
Labanoro bažnyčios atstatymas 2010
2010 m., sidabruotas žalvaris, 36 mm

Popiežiaus Jono Pauliaus II kelionė į
Lietuvą - Latviją - Estiją 
1993 m., bronza, 50 mm
Dail. Loredana Pancotto, Italija

Sanctus Casimirus Patronus Lituaniae
1989 m., sidabravimas, 60 mm
Dail. Petras Garška

Sanctus Casimirus Patronus Lituaniae
1989 m., tonuotas žalvaris, 60 mm
Dail. Petras Garška

Šv.Kazimieras Patronus Lituaniae
1983 m., žalvaris, 45 mm
Dail. Petras Vaškys

Šventasis Kazimieras -
Lietuvos globėjas
1984 m., sidabravimas, 53 mm
Dail. Antanas Žukauskas

Šv. Kazimiero seserų vienuolynas
Chicago, 1909 m., aliuminis, 39 mm

Beatus Georgius Matulaitis
Bronza, 50 mm
Dail. Mauro Baldessari
Damiano Colombo & Figli, Milano

Palaimintasis Jurgis Matulaitis
1987 m., bronza, 60 mm
Dail. Hanna Jelonek

Panevėžio Vyskupas 
Kazimieras Paltarokas
1958 m., bronza, 230 mm
Dail. Viktoras Palys

Švč. Aušros Vartų Marija
Popiežiaus Jono Pauliaus II 
apsilankymas Lietuvoje
1993 m., bronza, 133 x 125 mm
Dail. Jozef Stasinski

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
apsilankymas Lietuvoje
1993 m., varis, 53 mm
Dail. Leonas Pivoriūnas

Jubiliejinis 2000 metų medalis
2000 m., sidabras, 51 mm
Dail. Juozas Kalinauskas

Jubiliejinis 2000 metų medalis
2000 m., juodintas žalvaris, 51 mm
Dail. Juozas Kalinauskas

Medalis krikščioniškajam pasauliui
2001 m., sidabruotas žalvaris, 51 mm
Dail. Juozas Kalinauskas

Kardinolas Vincentas Sladkevičius
2001 m., žalvaris, 51 mm
Dail. Antanas Žukauskas

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas
1996 m., žalvaris , 51 mm
Dail. Petras Gintalas

Švenčionėlių 
Švč.M.Marijos Sopulingosios 
bažnyčios konsekravimo sukaktis
2009 m., žalvaris, 53 mm
Autoriai S.L.Makaraitis, G.Cibulskis,
Z.Jankauskas


Šv.Kazimieras Patronus Lituaniae
1983 m., bronza proof, 45 mm
Dail. Petras Vaškys

Šventasis Kazimieras -
Lietuvos globėjas
1984 m., varis, 53 mm
Dail. Antanas Žukauskas

Palaimintasis Vyskupas
Jurgis Matulaitis
Žalvaris, 51 mm
Dail. Petras Garška

Lietuvos krikšto
600 metų jubiliejus
1987 m., galvanoplastika, 65 mm
Dail. Jonas Žukas

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
apsilankymas Lietuvoje
1993 m., sidabravimas, 53 mm
Dail. Leonas Pivoriūnas

Jonas Paulius II - Lietuvoje 93
1993 m., žalvaris, 50 mm


Jonas Paulius II - Lietuvoje 93
1993 m., vario lydinys, 55 mm

Rainių kankinių koplyčia
Sidabravimas, 60 mm
Dail. Petras Garška

Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčia
1993 m., žalvaris, 50 mm
Dail. Antanas Vaičekauskas

Kristus / Aušros vartų Šv. Marija
2 plaketės, aliuminis, 120 mm

 Lietuvos krikšto jubiliejus
1987 m., varis, 52 mm
Dail. Vladas Vildžiūnas

Kunigo S. Lidžio 25 metų
Kunigystės Jubiliejus
1987 m., auksavimas, 45 mm
Averso dail. Vladas Vildžiūnas

Telšių katedra 1761-91 - 1991
1991 m., sidabravimas, 51 mm

Popiežius Jonas Paulius II
1993 m., variuotas aliuminis, 96 mm
Dail. Vladas Žuklys, Kauno "Dailė" 


Vilniaus katedra grąžinta
Lietuvos katalikams 1991
Variuotas aliuminis, 136mm 

Popiežius Pranciškus Lietuvoje 2018
2018 m., sidabruotas žalvaris, 40 mm