○ Įvairūs proginiai medaliai

Vilniaus Universitetas
Alma Mater Vilnensis 1579
1981 m., bronza, 100 mm, aversas
Dail. Petras Repšys
Vilniaus Universitetas 1579-1979
1979 m., bronza proof, 70 mm
Dail. Vytautas Kašuba
Išleido Franklin Mint, JAV

Vilniaus Universitetas
1979 m., bronza, 65 mm
Dail. Gediminas Jokūbonis

Vilniaus Universitetas  1579-1999
1999 m., žalvaris, 60 mm
Dail. Antanas Žukauskas

 
Vytauto Didžiojo Universitetui 70 m.
1992 m., tonuotas žalvaris, 60 mm

Medalis Maironiui. Reversas
1989 m., galvanoplastika, 87 mm
Dail. Petras Repšys
 
Mokyklos baigimo aukso medalis
1989 m., žalvaris, 48 mm
 
  Respublikinė medalių paroda
1987 m., vario lydinys, 63 mm
Dail. Antanas Olbutas
 
Jaunųjų dailininkų paroda
1988 m., žalvaris, 55x55 mm
Dail. Vytenis Jankūnas

Pirmasis viešas lietuviškas vaidinimas
"Amerika Pirtyje" 100 metų
1999 m., žalvaris, 53 mm

Respublikinė medalių paroda
1984 m., bronza, 55 x 53 mm
Dail. Dovydas Zundelovičius
  
Lietuvos monetų kalyklai 5 metai
1995 m., tonuotas žalvaris, 51 mm
Dail. Petras Garška

Lietuvos monetų kalykla
2006 m., sidabruotas žalvaris, 50 mm
Dail. Giedrius Paulauskis

Lietuvos bankas 1990 - 1995
1995 m., žalvaris, 51 mm
 

Klaipėdos dramos teatras
1990 m., vario lydinys, 60 mm

 Respublikinė moksleivių dainų šventė
1977 m., žalvaris, 63 mm

Respublikinė dainų šventė
1985 m., varis, emalė, 67 mm

XIII Lietuvos tautinė Dainų šventė
1990 m., žalvaris, 53 mm

Druskininkai 1837-1987
1987 m., bronza, 60 mm
Dail. Albertas Donatas Belevičius

Druskininkai - 150
1987 m., žalvaris, 46 mm

Lietuvos Prezidento A.Smetonos
gimnazija Ukmergėje
varis, 68 mm

Vilnius 1323
Tonuotas žalvaris, 60 mm

Vilnius 1323
Tonuotas varis, 60 mm

Birštonas
Tonuotas varis, 60 mm

LTSR valstybinei konservatorijai-50
1983 m., žalvaris, 52 mm

Lietuvos Dainų šventė
ČIA MANO NAMAI 1924 - 2014
2014 m., žalvaris, 51 mm
Dail. A. Lasinskienė

Mažosios Lietuvos lietuvių 
dainų šventė 1927 - 2007
2007 m., varis, 53 x 53 mm

Gargždų miestas
žalvaris, emalė, 53 mm

Lietuvos Valstybinis akademinis
operos ir baleto teatras
žalvaris, 60 mm
Dail. Tamara Janova

Raseinių raj. savivaldybės
Tarybos narys 2003 - 2007
Žalvaris, 53 mm

AB "Lietuvos geležinkeliai"
2005 m., sidabras, 37 mm
Dail. Giedrius Paulauskis

Lietuvos geležinkeliai
1992 - Šeštokai - 2002
2002 m., žalvaris, 53 mm


Vilniaus Universitetas 1579-1979
1979 m., sidabras proof, 44 mm
Dail. Vytautas Kašuba
Išleido Franklin Mint, JAV

Vilniaus Universitetas 1579-1979
1979 m., bronza proof, 44 mm
Dail. Vytautas Kašuba
Išleido Franklin Mint, JAV

Vilniaus Universitetas 400
1979 m., variuotas aliuminis, 135 mm

Klaipėdos Universiteto 
dešimtmečiui paminėti
2001 m., bronza, 130 mm
Dail. Algirdas Bosas

Vilniaus Universiteto įkūrimas
2010 m., auksuotas varis, 38,6 mm
Dail. A.Bosas ir P.Repšys

Mokyklos baigimo aukso medalis
II laida, žalvaris, 48 mm 

Vytauto Didžiojo Universiteto
Atkūrimo proga 1922-1989
1989 m., varis, 50 mm
Dail. Antanas Vaičekauskas

Aleksandro Stulginskio Universitetas
Tonuotas žalvaris, 53 mm
 

 Pirmoji lietuvių gimnazija
Dvi plaketės
1992 m., žalvaris, 55 x 52 mm
Dail. Saulius Bertulis

Vilniaus Dailės Akademija
1993 m., bronza, 57 mm
Dail. Petras Repšys

Vilniaus Dailės Akademija
1993 m., sidabruota bronza, 60 mm
Dail. Petras Repšys
 
Vilniaus Dailės Akademijai 200 m.
1993 m., bronza, 60 mm
Dail. Petras Repšys
 
Lietuvos Kolekcininkų Asociacija
Pirmoji respublikinė paroda
1995 m., sidabras, 51 mm
Dail. Petras Garška

Baltistų kongresas
1985 m., sidabruotas varis, 60 mm
Dail. Petras Garška

Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga
Medalis Lietuvos tūkstantmečiui 
paminėti 1009 - 2009
2009 m., tonuotas varis, 53 mm

Maldžio galerijos atidarymas
2002 m., žalvaris, 51 mm
Dail. Juozas Kalinauskas
 
 
III respublikinė medalių meno trienalė
1990 m., vario lydinys, 40 mm
Dail. Levas Raibšteinas

Lietuvos teismams 80 metų
1998., sidabruotas metalas, 51 mm
Dail. Petras Garška

Lietuvos teismams 90 metų
2009 m., sidabruotas metalas, 68 mm
Dail. Kazimieras Simanonis

LR Prokuratūros plaketė
Žalvaris, emalė, 60 x 51 mm

LR Prokuroro proginė plaketė
Baltas metalas, emalė, 67 x 57 mm

Bareljefas Vilnius 
1981 m., tonuotas aliuminis, 255 mm
Dail. Juozas Kalinauskas

Kuršėnų miesto garbės pilietis
Sidabruotas metalas, emalė, 28 mm

Pasaulio lietuvių dainų šventė
1998 m., sidabr. žalvaris, 51 mm
Dail. G.Paulauskis, M.Vilutis

Pasaulio lietuvių dainų šventė
2003 m., tonuotas žalvaris, 53 mm

Pasaulio lietuvių dainų šventė MES
2003 m., žalvaris, emalė, 57x57 mm

Lietuvos Valstybinis akademinis
operos ir baleto teatras
juodintas varis, 60 mm
Dail. Tamara Janova

M.Mažvydo biblioteka 1919-1989
1989 m., žalvaris, 60 mm
Dail. Antanas Olbutas

Kretingos rajono savivaldybė
2017 m., žalvaris, 53 mm
Vilniaus Universitetas 1579-1979
1979 m., tonuota bronza, 70 mm
Dail. Vytautas Kašuba
Išleido Franklin Mint, JAV

Vilniaus Universitetas
1970 m., bronza, 60 mm
Dail. Gediminas Jokūbonis
 
Vilniaus Universitetas  1579-1999
1999 m., varis, 60 mm
Dail. Antanas Žukauskas

 
Klaipėdos Universitetas
1997 m., sidabras, 34 mm
Dail. Petras Gintalas

Maironio draugija
1980 m., galvanoplastika, 85 mm
Dail. Petras Repšys
    

Mokyklos baigimo sidabro medalis
1989 m., baltas metalas, 48 mm
 
 Pasaulio žemaičių dailės paroda
1989 m., tonuotas žalvaris, 63 mm
Dail. Antanas Olbutas
   
M.K.Čiurlionio dailės muziejus
1991 m., vario lydinys, 54 mm
Dail. Algirdas Bosas

Vilkaviškio miesto jubiliejinis medalis
1997 m., žalvaris, 51 mm
Dail. Juozas Kalinauskas

Kauno miesto teatras 1892-1992
1992 m., žalvaris, 50 mm
Dail. Antanas Vaičekauskas

 Filatelistų draugija "Lietuva"
1996 m., sidabras, 51 mm
Išleistas JAV
 
 Filatelistų draugija "Lietuva"
1996 m., žalvaris, 51 mm
Išleistas JAV
  
Liaudies buities muziejus
tonuotas žalvaris, 60 mm

Lietuvos kariuomenės
mokymo ir doktrinų valdyba
tonuotas žalvaris, 39 mm

Teatro aikštės atidarymas
1989 m., žalvaris, 45 mm

Telšiai
1993 m., varis, 53 mm


Folkloro festivalis "Baltica"
1987 m., varis, 58 mm
Dail. Kęstutis Musteikis

Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
1988 m., varis, 54 mm
Dail. Vytenis Jankūnas

Klaipėdos jūrų muziejus
1979 m., tonuotas varis, 55 mm

Lietuvių filatelistų draugijos "Lietuva"
parodos aukso medalis
Žalvaris, 51 mm, išleistas JAV 


Euro įvedimas Lietuvoje
2014 m., vario nikelio lyd., 41 mm

Lazdynų seniūnija, VIlnius
Žalvaris, 53 mm 

2014 Lietuvos Dainų šventė
ČIA MANO NAMAI
2014 m., žalvaris, 56 x 56 mm
Dail. A. Lasinskienė

Susisiekimo ministerijos 
80-čio jubiliejinis medalis
1998 m., žalvaris, 51 mm
Dail. G. Kalinauskas

Skuodas, 
žalvaris, emalė, 53 mm

Lietuvos televizijai - 50
2007 m., žalvaris, 51 mm

Vilniaus kelionių ir ekskursijų biurui
XXV metai
1986 m., žalvaris, 60 mm
Dail. Alvydas Drūlia 

Lietuvos Valstybinis akademinis
operos ir baleto teatras
varis, 60 mm
Dail. Tamara Janova

Lietuvos Respublikos
Vidaus reikalų ministerija
Žalvaris, 41 mm

Klaipėdos nafta 2000
1999 m., žalvaris, 67 x 47 mm

Lietuvių liaudies menas
3 medaliai, žalvaris, 44 mm