○ Motiejaus Narbuto medaliai

Motiejus Narbutas (1934 - 2005) – Klaipėdos krašto menininkas, skulptorius, visuomenės veikėjas. 

Sukūrė dvipusių bronzos medalių seriją žymių Mažosios Lietuvos kultūros, meno, mokslo bei politikos veikėjų atminimui. 


Martynas Jankus 
1981 m., bronza, Ø 112 mm

 Ieva Simonaitytė 
1983 m., bronza, Ø 98 mm
  
 Maironis
1987 m., bronza, Ø 84 mm

Vladimiras Dubeneckis 
1988 m., bronza, Ø 82 mm


 Liudas Vaineikis 
1989 m., bronza, Ø 84 mm
 
 
Medalis Klaipėdai 
1979 m., bronza, Ø 106 mm
Ant medinės lentutės

Skulptorių simpoziumas 
1980 m., 
 bronza, dydis 114 x 83 mm
Jurgis Mikšas
1984 m., bronza, Ø 93 mm

Vydūnas 
1987 m., bronza, Ø 110 mm

Antanas Smetona - 
Lietuvos Respublikos prezidentas
1994 m., bronza, Ø 95 mm
Jurgis Zauerveinas 
1981 m., bronza, Ø 117 mm
 
Ansas Bruožis
1984 m., bronza, Ø 98 mm

Vilius Bruožis
1986 m., bronza, Ø 93 mm


Dovas Zaunius
1989 m., bronza, Ø 103 mm

Pirmasis Lietuvos kapitonas
Liudvikas Stulpinas
1991 m., bronza, Ø 116 mm