○ Nepriklausomos Lietuvos medaliai 1918 - 1940

 
 
Pirmasis lietuviškas proginis medalis
 
JAV lietuviai, susibūrę į Lietuvos numizmatikos ir istorijos draugiją 1920 metais išleido pirmąjį lietuvišką proginį medalį, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės 1-osioms metinėms paminėti. Pagal J.Kudirkos bei A.Račkaus projektus medalį sukūrė JAV gyvenantis belgų kilmės skulptorius Albertas L. Van den Berghenas. Buvo nukaltas vienas auksinis bei 300 bronzinių medalių.
 
 
Albertas L. Van den Berghenas
"PIRMASAI LIETUVOS PREZIDENTAS 1919"
Medalis Lietuvos valstybės atkūrimui paminėti
1922 m., bronza, skersmuo 50 mm
Medallic Art Co kalykla Niujorke


______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Skulptoriaus Petro Rimšos kūryba
 
 
 

Petras Rimša (1881-1961) – lietuvių skulptorius, medalistas, grafikas.
    P. Rimša išgarsėjo kaip patriotinės simbolikos skulptūrų „Artojas“ (1907 m.), „Lietuvos mokykla 1864–1904“ (1906 m. ),
„Skausmas“ (1916 m.) ir kt. autorius.  1923 m. pradėjo kurti medalius, daugiausia jubiliejinius −
Vilniaus įkūrimo 600 metų (1925 m.), Vytauto Didžiojo mirties 500 metų (1930 m.). Geriausius medalius liedino Šveicarijoje.
Daugiausia jų nuliejo 1925 - 1930 metais. Dalyvavo beveik visose lietuvių dailės parodose.
1928 m. ir 1935–1938 m. keliavo bei rengė parodas JAV. Savo kūrinius padovanojo M. K. Čiurlionio dailės galerijai. Bareljefas "Motinos džiaugsmas"
Bronza, 170 x 105 mm


Vilniaus 600 metų jubiliejus,
1923 m., nukaltas 1996 m.
Tonuotas varis, skersmuo 46 mm


Lietuvos bažnytinės provincijos
įkūrimo medalis, 1927 m.
Paauksuota bronza, skersmuo 60 mm
   
 
Klaipėdos sukilimo 5-ųjų metinių
atminimo medalis, 1928 m.
Tonuota bronza, skersmuo 60 mm
 
 
Kaipėdos sukilimo 5-ųjų metinių
atminimo medalis, 1928 m.
Bronza, skersmuo 35 mm
 

Šaulių Žvaigždės medalis, 1939 m.
Bronza, skersmuo 35 mm

 

Lietuvos Respublikos Teisėjo ženklas
Tonuotas žalvaris, 70 x 55 mm
Ženklas išleistas po 1990 m. 
panaudojant P.Rimšos sukurtą 
Teisėjo ženklą


 
Vytauto Didžiojo ordino medalis
 1930 m., bronza, 39 x 37 mm
Dailininkas Petras Tarabilda
 
 
 
 
 
 
 

  Parodos aukso medalis
1930 m., auksuotas varis, Ø 60 mm
Dailininkas Adomas Galdikas
Kaltas Huguenin Sc. (Šveicarija)
Lietuvos prezidento
Antano Smetonos bareljefas
Variuotas metalas, 240 x 180 mm
Dailininkas Bronius Šaliamoras

Žemaičių vyskupijos jubiliejus
 
Žemaičių Vyskupijos 500 m.
jubiliejaus ženklelis
1921 m., aliuminis, skersmuo 37 mm
Tautinės Olimpiados II vietos medalis
1938 m., sidabravimas, Ø 60 mm
Dailininkas Jonas Burba
Kaltas Huguenin Sc. (Šveicarija)

Medalis "Vilniaus 600 metų jubiliejus"
1923 m., bronza, skersmuo 75 mm
Nukalta "A.Werner und Söhne" Berlyne

Plaketė Gediminas Didysis
Lietuvos kunigaikštis 1316-1341
1923 m., vario galvanoplastika,
103 x 77 mm

Lietuvos bažnytinės provincijos
įkūrimo medalis, 1927 m.
Tonuota bronza, skersmuo 60 mm

Vytauto Didžiojo mirties 500-ųjų
metinių atminimo medalis, 1930 m.
Tonuota bronza, skersmuo 100 mm
  
Vytauto Didžiojo mirties 500-ųjų
metinių atminimo medalis, 1930 m.
Tonuota bronza, skersmuo 60 mm

Vytauto Didžiojo mirties 500-ųjų
metinių atminimo medalis, 1930 m.
Bronza, skersmuo 35 mm

Rašytojos Žemaitės bareljefas
1926 m., kopija
Variuotas aliuminis, 250 x 183 mm 


Tarpukario Lietuvos
 apdovanojimų medaliai
Tarpukario apdovanojimus kūrė žymūs to meto dailininkai. Dauguma medalių buvo kaldinami Šveicarijoje.
 
 
Lietuvos nepriklausomybės medalis
1928 m., bronza, skersmuo 36 mm
Dailininkas Juozas Zikaras 
 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis
1928 m., bronza, skersmuo 38 mm
Dailininkas Adomas Smetona
 
  
Lietuvos žemės ūkio ir
pramonės paroda 1930 m.

Parodos sidabro medalis
1930 m., sidabruotas varis, Ø 60 mm
Dailininkas Adomas Galdikas
Kaltas Huguenin Sc. (Šveicarija)


 
Vytauto Didžiojo 1930 metai

Vytautas Didysis Lietuvos kunigaikštis
500 m. mirties sukaktuvės Chicago
1930 m., aliuminis, skersmuo 31 mm
Išleistas Čikagoje, JAV


Dainų šventės Kaune atminimo ženklas
Skirtas dainų šventės dalyviams
1930 m., bronza, skersmuo 26 mm
Dailininkas V. Čekauskas
 
Pirmoji Lietuvos
Tautinė Olimpiada 1938

Tautinės Olimpiados I vietos medalis
1938 m., auksavimas, Ø 60 mm
Dailininkas Jonas Burba
Kaltas Huguenin Sc. (Šveicarija)Vilniaus 600 metų jubiliejus,
1923 m., nukaltas 1996 m.
Bronza, skersmuo 46 mm
 

Lietuvos bažnytinės provincijos
įkūrimo medalis, 1927 m.
Sidabruotas metalas, skersmuo 60 mm
 
 
Didžiojo Vilniaus Seimo medalis
1905 - 1925 m., 1925 m.
Tonuota bronza, skersmuo 60 mm
 
 
Didžiojo Vilniaus Seimo medalis
1905 - 1925 m., 1925 m.
Bronza, skersmuo 35 mm

Gedimino sapnas 
1927 m., kopija
Bronza, skersmuo 97 mm
 

Lietuvos Respublikos Teisėjo ženklas
Tonuotas žalvaris, 70 x 55 mm
Ženklas išleistas po 1990 m. 
panaudojant P.Rimšos sukurtą 
Teisėjo ženklą

 
 
 
 

 


 
 


DLK Gedimino ordino medalis
1930 m., bronza, skersmuo 36 mm
Dailininkas Jonas Burba
 
 
 
 
 
 
 
 
Parodos bronzos medalis
1930 m., bronza, Ø 60 mm
Dailininkas Adomas Galdikas
Kaltas Huguenin Sc. (Šveicarija)
Lietuvos prezidento
Antano Smetonos plaketė
Bronza,  70 x 48 mm
Dailininkas Juozas Zikaras

Atmink VIlnių

Vilniui vaduoti sąjungos ženklelis
1925 m., bronza, 37 x 30 mm
Dailininkas Kajetonas Sklėrius

Tautinės Olimpiados III vietos medalis
1938 m., bronza, Ø 60 mm
Dailininkas Jonas Burba
Kaltas Huguenin Sc. (Šveicarija)