Par Draudzi


  • Dievkalpojumi  - svētdienās pl.11.00. Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā Svētais Vakarēdiens.
  • Svētdienasskolasvētdienās pl. 11.00

  • Lūgšanas un brokastis - otrdienās pl. 7.00

  • Jauniešu vakari - otrdienās pl.18:00

  • Pēcskolas programma - pirmdienās pl.15.30-18.00

  • Lekciju cikls par mīlestību kopienā - ceturtdienās, 2.novembrī pl.18.00 ievadlekcija
  • Laulību kurss - datums tiks paziņots


https://www.facebook.com/liepajasmetodistudraudze