08/09/2018. Sao Hải Vương đạt vị trí trực đối

Sự kiện sẽ xảy ra vào Thứ bảy, 08/09/2018 lúc 01:13.

Sao Hải Vương sẽ đạt vị trí thuận lợi nhất dành cho bạn quan sát, trong chòm sao Aquarius (Bảo Bình, hay Người cầm bình). Nó sẽ xuất hiện gần suốt đêm và lên đến điểm cao nhất trên bầu trời vào nửa đêm.

Sao Hải Vương sẽ nằm đối diện với Mặt Trời và Trái Đất, tức là cả ba cùng nằm trên một đường thẳng, do đó nó sẽ được chiếu sáng đầy đủ nhất bởi Mặt Trời và quan sát tốt nhất từ Trái Đất. Khi diễn ra trực đối, Sao Hải Vương cũng đến điểm nằm gần Trái Đất nhất là 28,93 AU (1 AU = 149,6 triệu km, là đơn vị thiên văn, khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất).

Bạn sẽ bắt đầu quan sát được Sao Hải Vương từ lúc 19:36 ở bầu trời hướng đông. Nó sẽ lên cao nhất trên bầu trời vào 23;48, cao 72° so với chân trời hướng nam. Và lặn dần vào lúc 04:03 hôm sau ở chân trời hướng tây. Sao Hải Vương sẽ có độ sáng biểu kiến là +7,8 và đường kính góc là 2,4 giây cung trong đêm này.

Vì Sao Hải Vương nằm xa chúng ta, nên cho dù nó đạt vị trí trực đối so với Trái Đất thì bạn không thể quan sát thiên thể này bằng mắt thường, hay có quan sát qua các thiết bị quan sát thiên văn nghiệp dư cũng thấy nó như là một chấm xanh nhỏ nhạt nhòa.