2016‎ > ‎

Tháng 9 năm 2016

Đây là phiên bản đơn giản dành cho điện thoại. Xem phiên bản lịch tháng đầy đủ.
Số in đậm là ngày dương lịch. Số trong ngoặc là ngày âm lịch.

<< Tháng 8 (m)        |        Tháng 10 (m) >>
 (1/8 - Đ)
 • Trăng mới
   Nhật thực hình khuyên (VN ko
qsát được) 

 (2)

 (3)

 (4) 

 (5) 

 (6) 

 (7) 

 (8) 

 (9)

 10 (10)

 11 (11)

 12 (12)

 13 (13) 

 14 (14) 

 15 (15) 

 16 (16) 

17 (17)
 • Nguyệt thực nửa tối
   Trăng tròn (Tết Trung Thu)

 18 (18)

 19 (19)

 20 (20) 

 21 (21)

 22 (22)
 • Thu phân 

 23 (23)

 24 (24)

 25 (25)

 26 (26) 

 27 (27)

 28 (28) 

 29 (29)

 30 (30)