KURSY‎ > ‎

Szkolenie doskonalące kwalifikowanych pracowników ochronyOśrodek Szkoleniowy ZKS „Gwardia” w Zielonej Górze organizuje cykliczne szkolenia doskonalące kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wynikające z art. 38 b ust. 4 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014r. poz. 1099 z 2015r poz. 1505 oraz 2016 poz. 65).


Przepis ten nakłada obowiązek przedłożenia co 5 lat właściwemu Komendantowi wojewódzkiemu policji – zaświadczenia o ukończeniu szkolenia doskonalącego, którego zakres i tematyka określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r. Ośrodek Szkoleniowy ZKS Gwardia będzie realizował takie szkolenia w systemie weekendowym, bądź też innym, jeśli będzie takie zapotrzebowanie.Koszt szkolenia wynosi 400 od osoby.

Najbliższy termin szkolenia - 2-4.06.2020.
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie : tel. 68-324-74-60, 68 325-50-57 lub 605-34-12-36.
Comments