KURSY‎ > ‎

Szkolenie doskonalące kwalifikowanych pracowników ochronyOśrodek Szkoleniowy ZKS „Gwardia” w Zielonej Górze organizuje cykliczne szkolenia doskonalące kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wynikające z art. 38 b ust. 4 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014r. poz. 1099 z 2015r poz. 1505 oraz 2016 poz. 65).


Przepis ten nakłada obowiązek przedłożenia co 5 lat właściwemu Komendantowi wojewódzkiemu policji – zaświadczenia o ukończeniu szkolenia doskonalącego, którego zakres i tematyka określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r.

Ośrodek Szkoleniowy ZKS Gwardia będzie realizował takie szkolenia w systemie weekendowym (2 weekendy), bądź też innym, jeśli będzie takie zapotrzebowanie.

Koszt szkolenia przy grupie 15 osobowej wynosi 350 zł od osoby.


Dla firm ochrony kierujących grupy, istnieje możliwość negocjacji cen.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie : tel. 68-324-74-60, 68 325-50-57 lub 605-34-12-36.
Comments