Miesto

Genealogická a miestna história Ličartovce, Prešov, Slovensko a jeho emigrantov do Spojených štátov

Zbierať a zostavovať podľa
Glenn E. Wheeler
                                                gewhistory@gmail.com

                                   A genealogical and local history of 
                                          Ličartovce, Prešov, Slovakia 
                               and its Emigrants to the United States

collected and collated by
Glenn E. WheelerFor English, select the American Flag

Pre slovenských, vyberte slovenskom vlajku