Tradukita prozo‎ > ‎

Raymond Radiguet: "Kun diablo en la korpo"ISBN: 9781595690340
140 paĝoj
; mola bindo. 
8.5" x 5.5" (21,5 cm x 14 cm)


Aĉetu ĉe:


Aĉetu ĉe Mondial (PayPal):
Krome ĉe:
Aŭstralio: Nile, BT, FP
Brazilo: lojasingular
Britio: amazonfoyles
Francio: amazon
Germanio: amazonbuecher
Hispanio: iberlibro, amazon
Israelo: bookshop.co.il
Italio: InM
Japanio: amazon, bookweb
Kanado: amazonbookmob
Svedio: CDON, adlibris
Usono: amazonBN
...kaj multaj aliaj retaj / lokaj librovendejoj en la mondo. Uzu la ISBN-numeron por via serĉo!

Mondliteraturo en Esperanto
Tradukis: Michel Duc Goninaz

Kun kovrilo de Serge Sire.

"En apudpariza urbeto dum la unua mondmilito, la deknaŭ-jara edzino de militanta soldato travivas amaventuron kun deksesjara knabo. Kompreneblas, ke ĉi tiu temo povis agaci la defendantojn de la burĝa moralo kaj de la armea honoro. Sed, kiam tiu knabo difinas la militon kiel "longan libertem-pon" kaj ĝojas pro ĝia daŭrigo, kiu malebligas la revenon de la edzo, li trovas kontraŭ si kaj la patriotojn kaj la pacifistojn, kiuj en la postmilitaj jaroj dividis inter si la ideologian kam-pon. Facile imageblas la etoso de skandalo, kiun frontis ĉi tiu romano en 1923. La reala fakto, sur kiu baziĝas la fikcio, estas eĉ pli drasta: Raymond Radiguet (Rajmondo Radige) estis nur dekkvarjara, kiam li travivis amaventuron kun la dudekkvarjara Alice Saunier, ankaŭ soldatedzino. 

La skandalo kaj la frua morto de la aŭtoro faris el tiu romano kvazaŭ miton. Sed Kun Diablo en la korpo estas precipe ĉefverko de amromano, modelo de klasika stilo kaj grava mejloŝtono survoje al renovigo de la romana ĝenro franc-lingva, samtempe realisma kaj psikologia. "

Michel Duc Goninaz