น้อมส่งเสด็จ สู่สวรรคาลัย ลูกปัวรวมใจ เขียนความใน ใจถึงพ่อ

 • น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ลูกปัวรวมใจเขียนความในใจถึงพ่อ

  สานต่อการอ่านสารานุกรมไทยฯ ด้วยปัญญา ส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อ

   เชิญชวนรับกระดาษรูปหัวใจได้ที่ห้องสมุดรับของที่ระลึก

คนเก่งของเราที่ได้ไปแข่งขันต่อ

 • นางสาวยุพารัตน์ ตันกุระ     นายบุญรักษ์  นุ่มสุวรรณ     นางสาวทิพนารี  อุตรชน

  รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมอ่าน ระดับชั้น ม.4-ม.6

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560


  เด็กชายสันติราษฏร์  นนทจักร     เด็กหญิงสิริวิมล  น้อยมนตรี     เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำแสน

  รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมอ่าน ระดับชั้น ม.1-ม.3

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560


กิจกรรมดีๆ มีทุกๆ ปี นะค่ะ

 • งานสัปดาห์ห้องสมุด

  สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


คนเก่งของเรา

 • การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 23  เด็กชายพงศ์วิทย์  สาระไชย


  เด็กหญิงสุภสุตา  อินทะรังษี


  เด็กหญิงรวิสรา  ไชยและ

คนเก่งที่น่าภูมิใจ

 • ชนะเลิศการประกวดโครงงาน

  สืบเนื่องมาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

  โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ระดับประเทศ

   จากพลอากาศเอก กำธน  สินธวานนท์

  ประธานกรรมการบริหารโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

  วันที่ ๒๑ มกราคม ๖๐ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
  เด็กชายณัฐพล  อุตรชน

  เด็กหญิงพรนภา  พุฒตรง

  เด็กหญิงกนกวรรณ  เขียวปัญญา

กิจกรรมกานอ่านสู่ชุมชน


                      


 •    -แบบทดสอบสุขภาพจิต
   (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)