ขอบคุณที่มา...อยู่กับฉันรู้ทันโลก

     

เพจห้องสมุดของเรา I-Park สวนสนุกทางปัญญา  

ห้องสมุดเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 6.45 น – 16.30 น เว้นวันหยุดราชการ
  • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

    code-----MEB3241659386A

  • ปลดข้อจำกัดแห่งการเรียนรู้ The 1 Book E-Library Application Download Free 

 แบบสำรวจการอ่านของนักเรียนและบุคลากรของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
แบบสำรวจความต้องการหนังสือของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ห้องสมุดได้ปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล 
โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การเข้าถึงความรู้เกิดความสะดวกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ การให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สร้างนวัตกรรมการอ่าน มีการสำรวจการอ่านผ่านออนไลน์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้ลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์จริง