Starý libocky hřbitov

Jdete li po Libocké ulici, možná si ani nevšimnete úzké, dlážděné uličky vedoucí směrem k oboře Hvězda. Na jejím konci, při oborní zdi býval kdysi  libocký hřbitov. Po zřízení hlavního hřbitova na dnešní Evropské v roce 1902 se zde přestalo pohřbívat a hřbitov postupně upadal do zapomnění. Hroby byly vandaly devastovány, márnice byla z větší části spolu s oborní zdí,u které stojí, zbořena. Takový stav si pamatuji ještě kolem roku 1970. Opět jsem toto místo navštívil po čtyřiceti letech. Byl jsem příjemně překvapen, že byl prostor upraven, márnice i zeď opravena.  V katastru je parcela pozemku vedena stále  jako hřbitov, urnový háj v památkově chráněném území. Je v majetku města Prahy a má číslo 61.  

       
Vstupní brána Pohled od vstupní brány Márnice Postavec, na kterém asi kdysi stával kříž
       
   

Takto asi vypadaly pohřby zámožnějších libockých občanů. Toto však není pohřeb na starém libockém hřbitůvku, ale tak trochu to s ním souvisí. Jedná se o pohřeb Václava Holečka, majitele hostince "U české koruny" a také o pohřeb ostatků jeho předků, které byly exhumovány právě na starém hřbitově. Pohřeb se konal v květnu 1942. Ostatky všech byly uloženy na hřbitově na dnešní Evropské, tehdejší Kladenské ulici.

       
       
       
  
 
Jediné, co připomíná to, že zde byl kdysi hřbitov je  ve stromě zarostlý pomník ve tvaru krucifixu. Černobílá fotka je z webu http://www.sklipkani.net/hnatuv-koutek/geocaching/zajimave-lokality  Celkový pohled.
Comments