Kostel sv. Fabiána a Šebestiána


F
arní chrám náleží svým založením k nejstarším kostelům v Čechách. Dle Hájka založen byl od knížete Boleslava II. na místě, kde pohanský Vršovec Hradoboj kázal usmrtiti kněze Prostivoje, hlásajícího zde evangelium Kristovo pohanskému lidu. R. 1318 byl již kostel libocký farní a odevzdán klášteru břevnovskému biskupem Janem IV. s podacím kostelním i se všemi požitky »in perpetuum«. Fara náležela k děkanství ořechovskému. Za válek husitských zabrala [Liboc] (1420) i s podacím kostelním obec pražská. Cís. Sigmund zapsal (1436) ji měšťanům staroměstským, což jim bylo potvrzeno králem Jiřím (1459) a Vladislavem (1470). Staroměstští měšťané prodali později dvůr libocký Janu zvanému z [Liboc]-e, od něhož jej koupil opět opat břevnovský (1492). R. 1567 dvůr libocký odprodán od kláštera jistému Machovi z Vokovic. V té době byli v [Liboc]-i farářové podobojí. Za války 30leté kostel opuštěn a služby boží v něm zastaveny. Teprve nejvyšší purkrabí Bernard hr. z Martinic dal kostel obnoviti (1663) a farářem osaditi. Nynější kostel postaven v letech 1842-44 do kříže ve slohu renaissančním s hlavním obrazem od Hellicha. Takto o kostele hovoří Ottova encyklopedie.


https://picasaweb.google.com/105799217872782776071/Liboc2#5730659241370926994

Kostel sv. Fabiána a Šebastiana - vánoce 1946 na fotce pana Nehasila, který mi k tomu uvedl: "Pokud si matně vzpomínám, tak je na ní skupinka školních dětí z Liboce a Ruzyně, která tehdy nacvičila vánoční koledy, a ty o vánocích 1946  zpívala při mši na kůru libockého kostela sv. Fabiána a Šebestiána." Nepoznáváte se někdo nebo někoho?

A takto o kostelíku a jeho přestavbě napsal libocký starosta Josef Ruprecht:


 
 
 V kostele té doby [1844] byl již jen hlavní oltář  od truhláře Rixiho z Prahy a mistr. obrazem svět. Fabiána a Šebestiána od Jos.Helicha za 600 zl.c.m. [600 zlatých konvenční měny] zhotovený a varhany od dvorního varhanáře Gärtnera za 1.400 zl. c. m. postavené.  Ze starého kostelíka přeneseno do nového, pěkně řezaná socha trpícího spasitele a křtitelnice s řezbou na víku. Obraz Apoštolů - čtrnácti sv. Pomocníků - nemalé ceny a staršího původu, zavěšen je nyní v  sákristii. Postranní oltář Panny Marie na pravo v lodi, ozdoben jest obrazem "Matky Boží", který maloval r. 1846 historický malíř Markovský; zemřel však než obraz byl hotov a proto dokončen malířem jména neznámého. Protější oltář sv. Kříže s obrazem Markovského, zhotoven též v r. 1846. Oltář se sochou P.  Marie Lurdské pochází z roku 1893 a oltář se sochou sv. Anny, jejž zhotovil Karel Kaluha z Prahy, postaven ze sbírek r. 1893. Oltář "Nejsvětějšího srdce Ježíše" se sousoším sv. Františka a sv. Josefa věnoval na oslavu 50ti letého panování r. 1893 JUDr Julius Nejedlý, advokát a obhájce ve věcech trestních z Prahy.      [59,60] 


     

  


ą
Jarda Šerák,
29. 5. 2010 16:48
ą
Jarda Šerák,
29. 5. 2010 16:48
Comments