Č. p. 274

Tento zvláštní a krásný dům, jehož vlastníkem bývali potomci šlechtického rodu  Eysselt -  Klimpély, v památkově chráněném území, měl původní číslo popisné 24, patřící do katastru Horní Liboce. Je jen škoda, že jeho současný majitel se k němu chová značně macešsky. Myslíme, že by si zasloužil lepší zacházení, aby se stal znovu ozdobou Liboce. Na fasádě objektu je pamětní deska s nápisem: Dorostenec sokola v Liboci KAREL VLÁŠEK  19  16/12  44 položil život za vlast, přenášel letáky ze Šumavy do Prahy, zastřelili jej Němci ( informace od  pana  A.Mareše ml.)
 
   
 

Zajímavě řešený a hezky zdobený hrázděný štít domu. 
 
 
Pohlednice, kterou psal pan Eysselt v roce 1926 svému synovi,  gymnaziálnímu profesorovi ve Slaném Karlu  Eysseltovi - Klimpély PhDr. *1900 †1979
 Avers  pohlednice. Neví někdo kde je to foceno? Horní by mohla být možná Tichá Šárka. A spodní?  Libocká to asi nebude. Zaráží mě ten kopec v pozadí.
 
 
 
Ještě jeden pohledový lístek, tentokráte z roku 1936

Karel Eysselt - Klimpély vystudoval malostranské gymnázium a obor čeština - němčina na Filozofické fakultě UK v Praze. Studium zakončil disertační prací Německé drama 90. let na českém jevišti. Přes nabídky odborné univerzitní kariéry se rozhodl pro pedagogickou činnost na středních školách. Nejprve působil v Táboře a na Slovensku v Žilině. Přes 30 let učil na gymnáziu ve Slaném (1929-1963). Organizoval literární kroužky a kulturní pořady pro slánskou veřejnost.

       
       
Comments