Про Ліберальний економічний клуб

Ліберальний економічний клуб - це неформальне об'єднання економістів, які обговорюють проблеми економічного розвитку з точки зору лібералізму.

Мета діяльності Клубу – популяризація індивідуалістичної системи цінностей свободи і конкуренції та розробка засад ліберальної економічної політики, як основи соціально-економічного, духовного та культурного піднесення України.

Завдання діяльності Клубу:

 • вивчення та поглиблення розуміння основ ліберальної економічної теорії;
 • вироблення спільної позиції учасників Клубу щодо ключових проблем економічного розвитку України;
 • розробка основ економічної політики, базованої на ліберальній економічній теорії, та пошук політичних можливостей її практичної реалізації;
 • популяризація основних ідей та цінностей лібералізму в Україні.

На регіональному рівні завданнями Клубу є:

 • Сприяння відкритості регіональних ринків.
 • Підвищення економічної активності населення.

Основні механізми досягнення мети Клубу:

 • Відстеження розвитку економічної думки та її впливу на суспільний розвиток.
 • Проведення наукових досліджень, спрямованих на вивчення можливостей та конкретних форм реалізації конкурентного економічного порядку в Україні.
 • Проведення дебатів і „круглих столів”, спрямованих на обговорення окремих (в т.ч. прикладних) аспектів реалізації ліберальної економічної політики.
 • Поширення основ ліберальної економічної теорії у студентському середовищі через проведення лекцій та семінарів.

Першочергові напрями наукових досліджень Клубу:

 • Формування ідеології, метою якої є підвищення економічної, соціальної, громадянської та політичної активності і відповідальності громадян.
 • Вивчення проблем конкуренції та антимонопольної політики в Україні.
 • Вивчення можливостей застосування ліберальних принципів у сфері соціальної політики.

Пропоновані форми організаційної активності

 1. Щомісячні засідання учасників клубу з обговоренням:
  • Актуальних проблем його розвитку і діяльності;
  • Наукових проблем, теми яких визначаються заздалегідь (переважно – на попередньому засіданні Клубу).
 2. Проведення відкритих засідань клубу із запрошенням ширшого кола учасників (представників ЗМІ, науковців, підприємців, чиновників, студентів). Коло запрошених залежить від тематики відкритого засідання.
 3. Читання публічних лекцій у ВНЗ м. Львова (у перспективі – інших міст, а також в державних установах, середовищі підприємців тощо).
 4. Публікація результатів наукових досліджень (від статей у періодичних виданнях, до брошур і монографій).
 5. Презентація власної друкованої продукції із широким висвітленням у ЗМІ.
Comments