Personalia
• Ronald Hünneman (1961)
• is filosoof en docent bij de studie Kunst, Cultuur en Media (Faculteit der Letteren) aan de Rijksuniversiteit Groningen, en
• doet onderzoek naar de mogelijkheden van artefacten en media, en dan met name kunstvoorwerpen, om de menselijke cognitie te versterken of uit te breiden (klik hier voor een uitgebreidere beschrijving).
Klik hier voor een kort voorstellingsfilmpje (gemaakt door Amanda Brouwers en Cathrien Maas).