Tjänster

Byggnadsplåtslageri till nyproducerat, reparationer och service.

Vi utför de flesta förekommande plåtslageriarbeten:
  • taktäckningar
  • garnering
  • bleck
  • fasadinklädningar
  • hängrännor, stuprör
  • taksäkerhet
Vi utför även täckningar av takpapp.