ROT-avdraget

Bakgrund

Det nya ROT-avdraget innebär i korthet följande:   

Du kan få avdrag för både hushållsnära tjänster och bygg- och reparationstjänster med halva arbetskostnaden - högst 100 000 kr per år. Det innebär att om du anlitar en städfirma för 10 000 kr under ett år kan du även anlita en hantverkare och betala för   90 000 kr i arbetskostnad. Skattesubventionen blir då totalt 50 000 kr. 
Avdraget gäller per person. Är det två ägare till en bostad får varje ägare utnyttja avdraget. Underlaget (arbetskostnaden) kan då vara 2 x 100 000 kr = 200 000 kr och då blir skattesubventionen 100 000 kr.
OBS! Tänk på att du inte kan få ROT-avdrag på större belopp än du kommer att betala i skatt under året.  
 
Vilka omfattas?
Det nya ROT-avdraget gäller ägare av småhus och innehavare av bostadsrätter och gäller underhåll, om- och tillbyggnader. För en bostadsrätt gäller att arbetet ska utföras i bostaden och avse så kallat inre underhåll som bostadsrättsinnehavaren svarar för själv enligt bostadsrättslagen. 
Den som utför arbetet ska ha F-skatt. Fakturan ska ha arbetskostnaden noggrant specificerad.
 
När får jag skattelättnaden?
Skattelättnaden kommer att ges direkt vid köpet. Med de nya reglerna som trädde i kraft den 1 juli 2009 så betalar köparen halva arbetskostnaden inklusive momsen till säljaren. Säljaren får sedan begära ut den andra hälften av arbetskostnaden hos Skatteverket. 

__________________________________________________________________________
 
Gör så här
För att vi ska kunna utföra ett ROT-jobb hos er behöver vi följande:
  • personnummer på dig/er som söker
  • fastighetsbeteckning
  • intyg från Skatteverket som anger att:
ni är lagförd/a ägare till fastigheten
ni är berättigade till ROT-avdraget ifråga
(begär intyget via telefon eller e-post)
 
Notera! Endast arbetskostnad hos kund kan dras av med max 50%, eventuell arbetstid i verkstad kan inte dras av enligt ROT-reglerna. För att kunna göra fullt avdrag (50.000 kr/person) krävs en månadsinkomst på ca 25.000 kr. Om er ansökan inte beviljas kommer vi att fakturera er mellanskillnaden alternativt får ni restskatt.

Har ni frågor?
Skatteverket tel: 0771-567 567, www.skatteverket.se
eller kontakta oss så ska vi försöka hjälpa er
tel: 040-155171 e-post: lhplat@live.se