Регіональна студія освітніх інновацій фахівців дошкілля Луганщини

КОНЦЕПЦІЯ

студії   освітніх  інновацій фахівців дошкілля Луганщини

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    Національна дошкільна освіта нині перебуває в стадії відновлення. До неї прикута увага вищого керівництва держави, науковців, практиків – усіх освітян і громадян України, тож це вимагає від педагогів дошкільних установ Луганщини особливої відповідальності, оскільки ми стоїмо на порозі становлення регіональної системи дошкільної освіти, яка б поєднала у собі національні традиції та основні досягнення світової педагогічної думки. Сьогодення вимагає  шукати нові підходи, напрями, форми, методи роботи. Фахівці дошкілля Луганщини мають обрати оптимальний вектор змін в організації освітньо-виховного процесу сучасного дошкільного навчального закладу, ураховуючи стратегічні завдання щодо створення життєздатної системи формування інтелектуального та культурного потенціалу української нації, які проголошено у таких державних актах як: Закон «Про освіту», Закон «Про дошкільну освіту», Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Базовий компонент дошкільної освіти та ін. Отже, сучасний педагог дошкілля України має стати джерелом педагогічної творчості та сучасних інновацій.

Разом з тим, в дошкіллі Луганщини спостерігається зниження фахового потенціалу. Це пов’язано з низькою творчою самореалізацією вихователів дошкільних навчальних установ, а іноді і з відсутністю педагогічних кадрів для дошкільної галузі регіону. Для рішення цієї проблеми 04.10.2016 року на базі Лабораторії фахової компетентності педагога дошкільної освіти відбувся регіональний педагогічний форум «Дошкілля Луганщини в сучасних реаліях». Заслухавши доповіді та обговоривши сучасний досвід дошкільних навчальних закладів регіону, наукових установ – ДЗ «Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»,  ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» учасники форуму ухвалили  створити  студію освітніх  інновацій фахівців дошкілля Луганщини як осередок трансформації наукових ідей національної системи дошкільної освіти України та ЄС в педагогічну практику вихователів дошкільних закладів Луганщини.

                                                                                   2.     МЕТА СТУДІЇ

Студія освітніх інновацій фахівців дошкілля Луганщини  є  майданчиком для оформлення фахового капіталу дошкільної галузі Луганщини, співпраці з фахівцями початкової освіти,  актуалізації та поширення інноваційного досвіду педагогів дошкільної освіти Луганської області, України, ЄС.

                                                                                         3.     ЗАВДАННЯ  СТУДІЇ

·        створення  і супровід функціонування тьюторських команд з числа успішних фахівців дошкільної галузі Луганщини, України;

·        організація та розширення простору наукового осередку (зустрічі з науковцями, майстрами та професіоналами дошкільної освіти Луганщини, України, ЄС);

·        реалізація соціально-культурних проектів у дошкільній галузі Луганщини;

·        створення умов для організації дослідницької, проектної та творчої діяльності педагогів дошкільної освіти області;

·        трансформація освітнього особистісно-орієнтованого   медіапростору для майбутніх фахівців  сфери  дошкілля на засадах творчого саморозвитку та самовдосконалення;

·               он-лайн  та оф-лайн тьюторство професійних початківців дошкільної освіти Луганщини у фаховому самовизначенні;

·               розробка та апробація навчальних матеріалів та освітніх програм роботи з дітьми дошкільного віку   

                                                                         4. ПРИНЦИПИ  СТУДІЇ

·              принцип гуманізації - зосереджує увагу на особистості як вищій цінності;

·              принцип особистісної орієнтації  - орієнтація на зону найближчого професійного розвитку;

·              аксіологічний принцип – орієнтація на потенційні можливості особистості, створення умов для досягнення нею життєвого успіху, розвиток індивідуальних здібностей;

·              принцип життєвої творчої самодіяльності передбачає становлення особистості як творця свого життя, який здатен приймати особисті рішення, і нести за них відповідальність, повноцінно жити і активно діяти, постійно самовдосконалюватися, адекватно і гнучко реагувати на соціальні зміни.


                                                                        5. ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ

1.           Інформаційно-масові: форуми, конференції, педагогічні панорами, воркшопи, вебінари, конгреси;

2.           Діяльнісно-практичні: експериментально-дослідницька робота, інтернет-конкурси, педагогічні проекти;

3.           Наочні: створення сайту, публікації у фахових та методичних виданнях України та ЄС. 

Методи: соціально-проектна діяльність, коуч-сесії за технологією "CROW", педагогічне фентазі, нетворкінг, мозковий штурм «Ідеї що змінюють життя,  техніка "To  do list", рефлексивне коло, метод ціннісної рефлексії, бенчмаркінг, емпіричні дослідження.

  6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ  СТУДІЇ

ü підвищення рівня дослідницької культури в контексті творчого саморозвитку освітян дошкілля Луганщини;

ü створення фахового капіталу для дошкільної галузі Луганської області;

ü участь у реформуванні професійної підготовки вихователя дошкільного навчального закладу засобом емпіричних досліджень у контексті співпраці з науковими лабораторіями Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України та Української асоціації дослідників освіти;

ü робота сайту студії освітніх інновацій фахівців дошкілля Луганщини (он-лайн та оф-лайн);

ü реалізація творчих продуктів фахівців дошкільної освіти на рівні області, України, ЄС;

ü захист кандидатської дисертації «Педагогічний супровід становлення самості дитини раннього віку».

 

 

Comments