Положення про лабораторію

Положення про лабораторію фахової компетентності педагога дошкільної освіти

І. Загальні положення

1.1. Лабораторія фахової компетентності педагога дошкільної освіти створюється з метою створення та експериментальної апробації моделі розвитку творчого потенціалу майбутнього вихователя, створення науково-методичного забезпечення процесу підготовки спеціалістів для системи дошкільної освіти України, забезпечення інтеграції навчальної,  наукової та практичної роботи у процесі підготовки майбутнього вихователя.

1.2. Діяльність лабораторії фахової компетентності педагога дошкільної освіти здійснюється на підставі Закону України  «Про вищу освіту», наказу МОМС України № 1352 від 30.11.2012 р. «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», положень Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Державної цільової соціальної на  програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (затверджена Кабінетом Міністрів наказ № 629 від 13 квітня 2011 року).

1.3. Моніторинг якості роботи лабораторії здійснює науково-методична рада ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»

ІІ. Учасники діяльності лабораторії фахової компетентності

2.1.  Науковим консультантом лабораторії фахової компетентності педагога дошкільної освіти  є  Червякова Наталія Іванівна кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

2.2. Наукова рада лабораторії фахової компетентності педагога дошкільної освіти ВП «Лисичанський педагогічний коледж ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка»: директор коледжу – Мінєнко Г. М., завідувач навчально-методичного кабінету коледжу – Сергієнко Л. В., завідувач з навчально-виробничої роботи коледжу – Ігнатуша А. Л.

2.3. Кадровий склад лабораторії фахової компетентності педагога дошкільної освіти: керівник лабораторії - Аль-Хамадані Н. Д.,  викладачі           Сидоренко Н. М.,  Матліна О. В.

2.4. Учасниками роботи лабораторії є студенти педагогічного коледжу, вихователі (учасники-стажери).

 

 ІІІ. Основні задачі діяльності лабораторії фахової компетентності педагога дошкільної освіти

3.1. Експериментальна перевірка та апробація технологій творчого саморозвитку майбутніх фахівців дошкільної освіти.

3.2. Створення бази для розвитку і підтримки науково-дослідної роботи студентів і підвищення рівня їх дослідницької культури (творчо-пошукової групи  (викладач – вихователь – студент) з метою творчого саморозвитку з фахової, наукової, методичної, психолого-педагогічної та практичної підготовки в умовах екзистенційного навчального середовища.

3.3. Забезпечення інтеграції навчальної, наукової та практичної роботи у процесі підготовки майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу.

 IY. Організація діяльності лабораторії фахової компетентності педагога дошкільної освіти

 4.1.  Робота лабораторії фахової компетентності педагога дошкільної освіти ведеться на підставі програми діяльності лабораторії.

4.2. Керівник та учасники експериментальної діяльності лабораторії фахової компетентності педагога дошкільної освіти в своїй роботі використовують різноманітні форми і методи наукових досліджень, проводять моніторинг ефективності обраних технологій і педагогічних систем, організовують показові заходи, наукові форуми, вебінари, забезпечують публікації  та презентації досягнутих результатів у фахових виданнях, на наукових конференціях, освітянських виставках України.

Y. Підведення підсумків діяльності лабораторії фахової компетентності педагога дошкільної освіти

5.1. Результати роботи діяльності лабораторії фахової компетентності педагога дошкільної освіти знаходять своє відображення у творчо-пошукових та науково-дослідних роботах,  статтях у фахових та наукових виданнях, освітянських виставках, професійних конкурсах, кандидатських дисертаціях.

5.2. Результатом роботи лабораторії фахової компетентності  є програми, електронні посібники, збірники матеріалів конференцій, освітні проекти, організація та проведення професійних конкурсів.

 

 

Comments