Little Fighter‎ > ‎

Combo

Kích vào nhân vật muốn xem combo.......

http://lf2.co.il/images/deep_f.gifhttp://lf2.co.il/images/john_f.gifhttp://lf2.co.il/images/henry_f.gifhttp://lf2.co.il/images/Rudolf_f.gifhttp://lf2.co.il/images/louis_f.gif
http://lf2.co.il/images/dennis_f.gif
http://lf2.co.il/images/firen_f.gifhttp://lf2.co.il/images/freeze_f.gifhttp://lf2.co.il/images/woody_f.gifhttp://lf2.co.il/images/davis_f.gif