Sjukanmälan 
031-792 14 09
Sjukanmälan måste göras varje dag och innan kl 8.00

https://sites.google.com/site/lexbyschema/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y7wxSM2r9sA08ych0XTPTXzQj0kMp3YXCQvsEm-RNkc/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/site/lexbyskolan/felanmael-elevdator

Vid frånvaro måste även ett sms skickas till köket för er vårdnadshavare som har barn med specialkost.
Skicka sms till nummer: 
0761 - 40 15 45


På Gång:

Mobilfria lektioner


Ny teknik är fantastiskt och inspirerande på många sätt! Under de senaste 25 åren har den tekniska utvecklingen i grunden förbättrat och radikalt förändrat vår vardag både i yrkesliv och privatliv. Men med nya vanor kommer också nya utmaningar och ökat ansvar. På Lexby verkar vi för en modern och likvärdig utbildning och eleverna har egna datorer som de har att tillgå i sitt skolarbete i vilken all digital teknik som skolarbetet kräver finns att tillgå. Mobiltelefonen är inget som eleven behöver i sitt dagliga skolarbete.


Vi har i grunden en mycket tillåtande inställning på Lexby, där eleverna bereds möjlighet att ta del av den tekniska utvecklingen på många olika sätt. Vi försöker också att använda oss av möjligheterna och hjälpa eleverna hantera situationer som uppstår utifrån det.


Under förra läsåret har vi tyvärr märkt av ett ökat användande av främst mobiltelefoner på ett sätt och på tider som inte gynnar lärandet och tvärt om tar fokus från utbildningen. Det gäller både elever som själv ägnar sig åt sin telefon och fokuserar på fel saker, men det påverkar även elevens kompisar runt omkring. I vissa fall rör det sig om rena kränkningar/trakasserier. Pedagogerna på skolan får nu i allt för stor utsträckning ägna sig åt problem som beror på konflikter runt mobiltelefoner och användandet av dessa.


Med anledning av detta inför vi från och med skolstarten av detta läsår mobilfria lektioner.  Väljer eleven att ta med sig telefon till skolan skall den förvaras i elevens skåp under lektionstid. 


Vad gäller stöld ur elevskåp så gäller samma regler som alltid i skolan. Har eleven varit försumlig dvs inte låst sitt skåp med skolans lås, glömt nyckel i skåpet eller på annat sätt varit oaktsam med sin nyckel eller lås då ersätter eleven själv via sin hemförsäkring stölden.  Kan man däremot påvisa att det varit en stöld i ett låst skåp och det syns åverkan på lås eller skåp, då ersätter skolan.


Vi skolstarten fick alla elever hem Lexbyskolans regler kring mobil-och datoranvändande. Läs igenom och när ni tagit del av våra regler skriv under och skicka tillbaks den nedersta delen av dokumentet till respektive mentor.


Med hopp om gott samarbete


Ledning och personal på Lexby skola
Lexbydagar
Tisdagen den 23 augusti och onsdagen den 24 augusti är det Lexbydagar. En av dagarna är vi på skolan och i dess närmiljö. Den andra dagen är vi vid Råhultsstugan och har utomhusaktiviteter. Under båda dagarna serveras lunch. Mer information om dessa dagar får ni vid skolstarten av respektive mentor. 

Torsdagen den 25 augusti läser vi enligt det ordinarie schemat.Ämnessidor
https://sites.google.com/a/utb.partille.se/lexby-sv/https://sites.google.com/site/lexbyno/https://sites.google.com/a/utb.partille.se/lexby-so/https://sites.google.com/a/utb.partille.se/lexby-en/https://sites.google.com/a/utb.partille.se/lexby-bsp/https://sites.google.com/a/utb.partille.se/lexby-bl/https://sites.google.com/a/utb.partille.se/lexby-mu/https://sites.google.com/a/utb.partille.se/lexby-tk/https://sites.google.com/a/utb.partille.se/lexby-sl/https://sites.google.com/a/utb.partille.se/lexby-hkk/