Sjukanmälan 
031-792 14 09
Sjukanmälan måste göras varje dag och innan kl 8.00

https://sites.google.com/site/lexbyschema/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y7wxSM2r9sA08ych0XTPTXzQj0kMp3YXCQvsEm-RNkc/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/site/lexbyskolan/felanmael-elevdator

Vid frånvaro måste även ett sms skickas till köket för er vårdnadshavare som har barn med specialkost.
Skicka sms till nummer: 
0761 - 40 15 45


På Gång:

Lexbyskolans föräldraråd, Lexbyrådet, har haft läsårets första träff. Läs gärna protokollet. Det finns under "elevmedverkan" ovan

Skolenkät från Skolinspektionen

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar och regler som finns. Det kallas regelbunden tillsyn. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Enkäterna är en viktig del av granskningen. Dina svar hjälper oss att få en så bra bild av din skola som möjligt.

Enkäten genomförs av:

  • Elever i åk 9
  • Vårdnadshavare för ungdomar i åk 9
  • Personal

För mer information om enkäten från Skolinspektion, besök:

https://www.skolinspektionen.se/skolenkaten


Länk till enkät: www.skolinspektionen.se/skolenkaten
(skickas in senast fredagen den 28 oktober)Läxhjälp
Nu finns det  mer tid för läxhjälp. På måndagar har Johnny läxhjälp i sal 36 mellan 14:15 och 15:30. Elevcoacherna Max och Herman erbjuder stöd på onsdagar i sal 55 mellan 14:15 och 16:15 

Ämnessidor
https://sites.google.com/a/utb.partille.se/lexby-sv/https://sites.google.com/site/lexbyno/https://sites.google.com/a/utb.partille.se/lexby-so/https://sites.google.com/a/utb.partille.se/lexby-en/https://sites.google.com/a/utb.partille.se/lexby-bsp/https://sites.google.com/a/utb.partille.se/lexby-bl/https://sites.google.com/a/utb.partille.se/lexby-mu/https://sites.google.com/a/utb.partille.se/lexby-tk/https://sites.google.com/a/utb.partille.se/lexby-sl/https://sites.google.com/a/utb.partille.se/lexby-hkk/