Prentkaarten 17de reeks

Mijn verzameling prent- en postkaarten van Zelzate groeit langzaam maar zeker. Ook het aantal doodprentjes neemt toe.  Deze bladzijde is al de 17de webpage met postkaarten en zo, die ik thuis in mappen heb
 
De teerfabriek
 
 

 
De badkom
 
Jaren geleden was er een open zwembad in Zelzate. Ik heb het nog zelf gekend.
Hierboven de zwemkom en hieronder de ingang.
Ik kan het nalaten om op te merken dat er wel fietsen staan, maar dat er geen auto's te zien zijn.

Op maandag 19 oktober 2009 wandelde ik langs Callemansputte en Rieme rond de gipsheuvel.  Lees meer ....
 
Het volgende heb ik uit een Frans tijdschrift "Le Pélerin" van 23 september 1917
Het is een scan van de middenbladzijden:
 
 
Dit is de tekst die erbij hoort (mijn vertaling) :
Naar informatie die ons vanuit Rotterdam bereikt, is een groep van 150 Belgen er in geslaagd om de grens over te steken. De omstandigheden zijn ongewoon. De Duitse militaire overheden hadden besloten de bomen te verwijderen die het uitzicht van de wachtposten langs de prikkeldraad versperring hinderden. Ze eisten 150 inwoners van Zelzate op om dit werk uit  te voeren.
Maar de houthakkers tegen wil en dank, lieten de boomstammen op de draden van de afsluiting neer vallen. Zo ontstond een grote opening in de afsluiting.
Nu de poort van hun gevangenis open was, kozen de gevangenen het hazepad, samen met vijf van hun bewakers. Die haastten zich om hun wapens en bagage in het aangrenzende veld te gooien.
 
De gravure op de middenbladzijden is getekend door een zekere Damblans. De titel is: Comment un groupe de 150 Belges, bûcherons réquisitionnés par les Allemands, parvinrent à passer la frontière avec leurs gardiens. 

 
 
Dit is een fragment uit de Wegwijzer van de stad Gent, uit 1824. Zelzate was toen een succursale van de parochie Assenede.
 
Verschillende oude boeken zijn in Google books ingescand. Zo worden ze toegankelijk gemaakt voor wie graag in de geschiedenis duikt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op zondag 13 september 2009 was het Open Monumenten Dag in Zelzate. "Zorg" stond centraal in deze 21ste hoogdag voor onroerend erfgoed. In Zelzate werden de Home Bloemenbos en het PC SintJanBaptist geopend.

Laatst bijgewerkt op 11 november 2009,
Guy Verhelst, Debbautshoek
 
Comments