Trang chủ

THÔNG BÁO 
7g 30 Ngày 01-07-2017 những  hoc sinh trường THCS Trừ Văn Thố  đạt giải 1_NH:2016-2017 tập trung về trường học "Bồi dưỡng HS Giỏi" .Từ 7g30 đến 9g00 sau đó nhận thời khóa biểu .


UBND THỊ XÃ CAI LẬY                                        CỘNG HÒA-XÃ HỘI-CHỦ NGHĨA-VIỆT NAM

Trường THCS Trừ Văn Thố                                                           Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

            -------------------------------                                                     ----------------------------------

THỜI KHÓA BIỂU HỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

Thực hiện từ :01 tháng 07 năm 2017

 

THỨ

 

THỜI GIAN

 

KHỐI

 

MÔN HỌC

 

GIÁO VIÊN DẠY

 

GHI CHÚ

 

Hai

07h30’ð09h00’

7

Ngữ Văn 7

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

 

07h30’ð09h00’

Ngữ Văn 8

Nguyễn Thị Thanh Lan

 

07h30’ð09h00’

8

Toán 7

Trân Trọng Đức

 

07h30’ð09h00’

Toán 8

Võ Văn Hùng

 

07h30’ð09h00’

Toán 9

Nguyễn Văn Lễ

 

Sáu

07h30’ð09h00’

9

Anh Văn 7

Trần Thị Tuyết Phượng

 

07h30’ð09h00’

Anh Văn 8

Nguyễn Thị Bé Tám

 

07h30’ð09h00’

Anh Văn 9

Trần Ngọc Kim Uyên

 


 

 

 

 

 

 

 

 
Trừ Văn Thố,ngày 28 tháng 06 năm 2017

P.Hiệu trưởng

 

Lê Văn Trường


Lê Văn Trường

 

 
  0888.02.9397
 
     099.555.9397
Email:
truongthieng@gmail.com