Trang chủ

THÔNG BÁO
Thầy cô dạy phụ đạo Văn-Toán-Anh văn-Lý-Hoá trong 4 năm học :từ 2014-2015 đến 2017-2018
nộp danh sách HS thoát yếu (mẫu vào mục báo cáo để tải) hoàn thành và nộp vào thứ hai qua email :truongthieng@gmail.com .

                                                                                                     Trừ Văn Thố,ngày 26 tháng 01 năm 2018

                                P.Hiệu trưởng

 

                                    Lê Văn TrườngLê Văn Trường

 

 
  0888.02.9397
 
     01226.194999
Email:
truongthieng@gmail.com