Home

Levanger kammerkor 
består av ca. 30 sangere under ledelse av dirigent Per Christian Rolin. 


Koret er sjangermessig altetende, men føler seg spesielt hjemme i et moderne
swingpreget repertoar, ofte i egne korarrangement og i samarbeid med dyktige musikere.
 
Koret øver hver torsdag kl. 1900 - 2200 i Musikkens Hus, Levanger.
 
Nå forbereder vi oss spesielt på dette.
 
Ros, ris, innspill og utspill: levangerkammerkor.blogspot.com
 
Har du lyst til å være med i koret? Ta kontakt med dirigenten eller et styremedlem!
E-post: levanger.kammerkor@gmail.com
Organisasjonsnummer: 992 092 297


Undersider (1): Pubkvelder 2011
Comments