Verzekering

Indien u een ongeval gehad hebt tijdens een training of wedstrijd, gelieve het volgende stappenplan te volgen:


  1. Een verzekerde heeft zich tijdens een "sportactiviteit" gekwetst.

  2. De club voorziet een ongevalaangifteformulier. Dit kunt u op het einde van deze pagina terugvinden.

  3. Met het ongevalaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift dient in te vullen.

  4. Stuur het ongevalsaangifteformulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die u ontvangt van / aanvraagt bij uw mutualiteit …) en verslagen op naar het VBSL-secretariaat:

BOOMGAARDSTRAAT 22/B 30

2600 BERCHEM

De verdere afhandeling van uw dossier gebeurt rechtstreeks met ARENA.

  1. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer.

  2. Alle bijkomende onkostennota’s kunt u best onmiddellijk overmaken zodat ARENA - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan.

  3. Mogen wij u tenslotte vragen ARENA onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces te melden om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.


Vergeet zeker niet een kopie te nemen van al je documenten!


Voor meer informatie kunt u steeds ook een kijkje nemen op de VBSL website.

Ċ
Leuven Twins,
20 okt. 2016 04:14