Home


Chào mừng quý vị ghé thăm website của TS. Lê Trung Thiên
Welcome to the personal website of Dr. Eng. Thien Trung Le

Chuyên gia Công nghệ Thực Phẩm, nhóm cố vấn FTI https://sites.google.com/site/ltthgroup/

Thạc sỹ và Tiến sĩ tại Đại Học Ghent, Vương Quốc Bỉ


Trưởng Bộ Môn Kỹ Thuật Thực Phẩm

Khoa Công nghệ Thực Phẩm, Trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM


Phone: +84-838960871/ Handphone: +84(0)937644377

E-mail: le.trungthien@hcmuaf(dot)edu(dot)vn

Hit Counter