Turkish‎ > ‎

Quotes in Turkish

Geleceğin öğretmeni senin yanındadır, karşında değil!


Eğitim bir kovayı doldurmak değil, bir kıvılcım yakmaktır.


Birçok öğrenci onlara öğrettiklerinizi unutabilir, ancak sizin onlara nasıl davrandığınızı asla unutmazlar.


Sınıfta (öğretmenin rolünü azaltacak) bilgisayar destekli öğretim yöntemleri kullanmanın önündeki en büyük engel öğretmendir çünkü öğretmenler sınıfta etkin bir rol üstlenmeyi severler Steve McCrea


Okulun eğitimime engel olmasına hiç izin vermedim. Mark Twain


Korkuyu defedin. W. Edwards Deming


Zaman hakkında konuşmayı en aza indirgeyin


Okul çocuklara itaat etmeyi öğretir. Ancak günümüzde zorluklara verilecek yaratıcı yanıtlara gereksinimiz var. Zamanımızda en iyi etkileri bırakanlar okulda başarısız olanlardır. J. Kaamp


Bir öğretmen için başarının işareti “Çocuklar ben yokmuşum gibi çalışıyorlar” diyebilmesidir. Maria Montessori


Diğer nesillerin yaptıklarını taklit edenler değil, yeni şeyler yapabilen kişiler yaratalım. Jean Piaget


Yenilikçi okullar öğrencilere küçük sınıflar, kişiselleştirilmiş eğitim ve esnek bir müfredat sunar. Bir öğretmen aynı öğrenci grubu ile sekiz yıl boyunca birliktedir. Bu öğretmenin öğrencilerle büyümesi ve öğrenmesi gerekir. David Elkind


Birçok öğretmen nasıl öğrettikleri ve nasıl değerlendirdiklerini kontrol etmeleri gerektiğini düşünür. Diğerleri ise öğrencilerinin ne öğreneceğini, neyi ne zaman öğreneceğini ve öğrenilenleri nasıl kontrol edeceklerini öğrenciyle tartışır. Dennis Yuzenas


Çocuğun içindeki asıl tutkuyu bulana kadar, bu tutku okuldan ibarettir. Çocuk bu tutkuyu keşfettiğinde, biz bu tutkuya öğretmeye başlarız. Lise öğrencilerinin “bu stajı seviyorum!!” diyebildikleri  stajlar ayarlayabiliriz. Dennis Littky


Maalesef bazı insanlar için öğretim bilgi vermekten ibarettir. Öğrencilere ne söyleyeceksiniz? Uzmanlığınız hangi alanda? Ancak öğretim aslında kişilerin içinde zaten var olanları ortaya çıkarmaktır. Dennis Littky


Güven. Doğruyu Ara. Küçümseme. Etkin Dinle. Elinden Gelenin En İyisini Yap! New City College
For people wanting to learn Turkish, the English version is below

The teacher of the future is a GUIDE on the SIDE, not a sage on the stage. 

Education is NOT the filling of a pail, but rather the LIGHTING of a FIRE.

Most students might forget what you taught them, but they will always remember how you treated them.

A big obstacle to bringing Computer Assisted instruction into the classroom is the teacher, because teachers love to perform. Steve McCrea

I never let school get in the way of my education. Mark Twain

Drive out fear. W. Edwards Deming

Keep "Talking Time" to a minimum.

\Schools teach children to obey. But we need creative answers to the challenges of our times. Many of the people who've had the greatest influence on our times were failures in school.

J. Kaamp


The greatest sign of success for a teacher is to be able to say, "The children are now working as if I did not exist.”

Maria Montessori


Let’s create people who are capable of doing new things, not simply of repeating what other generations have done.

Jean Piaget


Innovative schools offer small classes, individualized instruction, and flexible curricula which can accommodate the child. The same teacher stays with the same group of children for as many as eight grades. The teacher has to grow and learn with the children.

David Elkind


Many teachers believe that they need to control how they teach and how they test. Other teachers negotiate with their students what they will learn, when they will learn it and how we will check that they have learned it.

Dennis Yuzenas


Until we find the child’s passion, it’s just school. When the child finds his passion, we teach to that passion. We can find internships for high school students: Kids say, “I love this internship!”

Dennis Littky


Unfortunately, to most people, teaching is the giving of knowledge. What are you going to tell the students? What is your expertise? But teaching is really about bringing out what's already inside people.

Dennis Littky


Trust. Truth. No Put-downs. Active Listening. Personal Best.

New City College

Comments