17 Principles in Turkish (Rosenshine)

For people who want to learn Turkish, the English version is below

Barak Rosenshine's 17 Principles of Instruction


1. Begin a lesson with a short review of previous learning.

2. Present new material in small steps with student practice after each step.

3. Limit the amount of material students receive at one time. •

4. Give clear and detailed instructions and explanations. •

5. Ask a large number of questions and check for understanding. •

6 .Provide a high level of active practice for all students. •

7. Guide students as they begin to practice. •

8. Think aloud and model steps. •

9. Provide models of worked-out problems. •

10. Ask students to explain what they had learned. •

11. Check the responses of all students. •

12. Provide systematic feedback and corrections. •

13. Use more time to provide explanations. •

14. Provide many examples. •

15. Re-teach material when necessary. •

16. Prepare students for independent practice. •

17. Monitor students when they begin independent practice.


Return

TURKISH


Barak Rosenshine'nın 17 Eğitim İlkesi


1 Derse başlarken daha önce öğrendiklerinizi kısaca gözden geçirin.


2 Her bir adım sonrasında öğrencilere alıştırma yaptırarak yeni bilgiyi yavaş yavaş tanıtın.


3 Öğrencinin tek seferde alacağı bilginin miktarını sınırlayın.


4 Açık ve ayrıntılı açıklamalarda ve yönlendirmelerde bulunun.


5 Anlaşıldığını kontrol etmek için birçok soru sorun.


6 Tüm öğrencilerin yeterince alıştırma yapmasını sağlayın.


7 Alıştırmaya başladıklarında öğrencilerinizi yönlendirin.


8 Yüksek sesle düşünün ve adımlarınızı modelleyin.


9 Öğrencilere çözülmüş problem örnekleri verin.


10 Öğrencilerinizin ne öğrendiklerini açıklamalarını isteyin.


11 Tüm öğrencilerinizin yanıtlarını kontrol edin.


12 Düzenli olarak dönüt verin ve düzeltme yapın


13 Açıklama yapmak için daha fazla zaman ayırın.


14 Birçok örnek verin.


15 Gerekli olduğunda yeniden öğretin


16 Öğrencilerinizi bağımsız alıştırma yapmaya hazırlayın


17 Bağımsız alıştırmaya başladıklarında öğrencilerinizi gözlemleyin

RETURN

Comments